Vredesduif met olijftak in snavel.

Petitie IsraŽlisch geweld Gaza

27-3-2019 In een petitie dringt The Rights Forum er bij de regering op aan alles in het werk te stellen om een eind te maken aan het IsraŽlische geweld tegen Palestijnse demonstranten in Gaza. Onlangs publiceerde een VN-commissie een vernietigend rapport over dat geweld. De Nederlandse regering reageerde lauw. Alleen druk vanuit de samenleving kan daar verandering in brengen.

 

De door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onderzoekscommissie trok bikkelharde conclusies met betrekking tot het IsraŽlische geweld tijdens de wekelijkse 'Mars van Terugkeer'-demonstraties in Gaza. IsraŽlische militairen schonden het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten door met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten. Op grote schaal doodden en verminkten zij demonstranten die geen enkel gevaar voor hen vormden.

In een toelichting stelde een van de onderzoekers: 'IsraŽlische militairen hebben met opzet op kinderen geschoten, op gehandicapten, op journalisten, terwijl ze wisten dat het om kinderen ging, om gehandicapten, om journalisten...'

De Nederlandse regering reageerde op het onderzoek met de bekende 'diepe bezorgdheid over het hoge aantal slachtoffers en het vele geweld dat gebruikt is'. Een veroordeling of enige andere actie richting IsraŽl bleef uit. Daarmee verzaakt Nederland zijn verplichtingen onder internationaal recht.

In een petitie herinnert The Rights Forum aan die verplichtingen en dringt het er bij de regering op aan alles in het werk te stellen om:

- IsraŽl te bewegen tot respect voor het internationaal recht en tot het ogenblikkelijk staken van het buitenproportionele geweld tegen Palestijnse burgers in Gaza;

- verantwoordelijken voor het buitenproportionele geweld te laten berechten en slachtoffers te compenseren;

- een eind te maken aan de blokkade van Gaza, en met voorrang alle belemmeringen voor adequate medische hulpverlening aan de bevolking van Gaza weg te nemen.

Daarnaast dringt The Rights Forum er op aan dat Nederland:

- elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het IsraŽlische leger, politie en/of veiligheidsdiensten opschort totdat aan bovenstaande is voldaan;

- een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse burgers onder IsraŽlische bezetting.

The Rights Forum roept iedereen op de petitie te ondertekenen. Alleen met een breed ondersteund initiatief kan de regering ertoe worden bewogen haar lauwe houding in te ruilen voor concrete en rechtvaardige maatregelen.

Update:

De petitie werd in juni aangeboden, ondertekend door meer dan 4.000 mensen.

The Rights Forum, 27 maart 2019