Vredesduif met olijftak in snavel.

Het drama in en rond Gaza

9-10-2023 In het drama dat zich afspeelt in en om Gaza is de stem die onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl belooft luid aanwezig. Hier een artikel uit De Wereld Morgen dat een overzicht van andere geluiden geeft. Daarnaast klinkt vanuit de vredesbeweging de oproep om het bloedvergieten te staken en serieus werk te maken van een rechtvaardige oplossing waarin Palestijnen niet langer onderdrukt worden.

 

Verzwegen stemmen over de verrassingsaanval van Hamas

De berichtgeving over de bezettingsoorlog in Palestina is van oudsher sterk gekleurd. Palestijnse verzetsstrijders zijn "terroristen" terwijl de staatsterreur van IsraŽl omschreven wordt als "vergelding". Bij deze verrassingsaanval van Hamas is het niet anders. Hieronder laten we alternatieve stemmen aan het woord die in onze mainstream media weinig of geen kans krijgen.

Scott Ritter, voormalig VN-wapeninspecteur en inlichtingenofficier van de VS

Het moet moeilijk zijn om vanochtend in IsraŽl wakker te worden en geconfronteerd te worden met de realiteit dat het geroemde IsraŽlische leger, dat de afgelopen jaren zo indrukwekkend zijn spierballen heeft laten zien tegen ongewapende Palestijnen, niet zo indrukwekkend is als de Palestijnen terugvechten.

IsraŽl heeft dit zelf veroorzaakt. Bedankt, Bibbi Netanyahu.

Jeremy Corbyn

De gebeurtenissen in IsraŽl en Palestina zijn zeer alarmerend. We hebben een onmiddellijk staakt-het-vuren en dringende de-escalatie nodig. En we hebben een uitweg nodig uit deze tragische cyclus van geweld: het beŽindigen van de bezetting is de enige manier om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken.

Sacha Llorenti, voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Bolivia

De echte verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt ligt bij de criminele en illegale bezetting van de Palestijnse gebieden, het systematische IsraŽlische beleid van apartheid tegen Palestijnen, de voortdurende opmars van IsraŽlische nederzettingen, de belegering van Gaza, de systematische schending van VN-resoluties en het medeplichtige stilzwijgen van de zogenaamde 'internationale gemeenschap'. IsraŽl moet zich terugtrekken tot de grenzen van vůůr 1967 en de volledige Palestijnse onafhankelijkheid moet worden geconsolideerd met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Arnaud Bertrand, ondernemer en bekende twitteraar
Opeenvolgende regeringen van de VS hebben doelbewust met IsraŽl samengewerkt om een tweestatenoplossing onwaarschijnlijk te maken. De VS is nooit een 'eerlijke bemiddelaar' geweest en heeft alle pogingen om tot een eerlijke deal te komen geblokkeerd, veto's uitgesproken en gedwarsboomd. De VS is grotendeels verantwoordelijk voor wat er vandaag gebeurt.

Kostas Isychos, voormalig minister van defensie van Griekenland
Naarmate de veelvuldige schendingen van het internationaal recht en van de besluiten van de VN-Veiligheidsraad (die gepaard gaan met oorlogsmisdaden) door IsraŽl in de bezette Palestijnse gebieden voortduren en intensiever worden, zal oorlog een echte en levende nachtmerrie blijven voor alle volkeren in de regio.

De laatste ontwikkelingen in IsraŽl en Palestina vestigen de aandacht op het onmenselijk beleid van IsraŽl tegen het Palestijnse volk, dat onlangs is geÔntensiveerd door de extreemrechtse regering van Netanyahu.

De apartheidsstaat IsraŽl, de honderden politieke gevangenen die gevangen zitten in IsraŽlische gevangenissen (zonder proces, waaronder honderden minderjarige kinderen) zijn een harde realiteit die westerse samenlevingen negeren, omdat de internationaal gecontroleerde media een "oorverdovende stilte" handhaven.

De moorden op Palestijnse burgers en zelfs op buitenlandse journalisten, de frequente en bijna dagelijkse IsraŽlische raketten die Gaza treffen, de voortdurende illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, waar Palestijnse families worden vervolgd, de straffeloosheid van de internationale gemeenschap voor de frequente bombardementen op SyriŽ en IsraŽl zijn schrijnend.

Er heerst apathie van de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap. Wanneer Palestijnen zichzelf verdedigen, vechten en opkomen voor de rechten die ze ontlenen aan hun onbetwiste geschiedenis sinds 1948 in hun eigen thuisland, worden ze gemakkelijk bestempeld als "terroristen". Tot wanneer?

Gustavo Petro, president van Colombia
Er is opnieuw oorlog uitgebroken tussen IsraŽl en de Palestijnse Gazastrook. In mijn toespraak bij de Verenigde Naties heb ik laten zien hoe de internationale orde de Russische bezetting van OekraÔne op de ene manier behandelt en de IsraŽlische bezetting van Palestina op een andere, heel andere manier. Ik hoop dat er een vredesdialoog tot stand komt waarin de Palestijnse staat volledig wordt erkend.

Chandni Desai, professor Universiteit van Toronto
Canada en IsraŽl zijn beide koloniale staten, gevormd door raciaal kapitalisme en gebouwd op inheems bezit en slaven-, migranten- en contractarbeid.

Het vestigingskolonialismeĻ is in beide regio's op analoge wijze gestructureerd op basis van juridische instrumenten, landroof, onteigening, beperking van bewegingsvrijheid, rassenscheiding, ontkenning van de nationale status, gender- en seksueel geweld, ontginning van grondstoffen, raciale arbeidsuitbuiting, politieoptreden en opsluiting.

Het fundamentele doel van nederzettingskolonialisme is om de inheemse bevolking van het land te elimineren - hetzij door eliminatie of assimilatie - en hen te vervangen door een maatschappij van blanke kolonisten en hun bestuurssystemen.

Landdiefstal en onteigening hebben een centrale rol gespeeld in de geschiedenis van de kapitalistische accumulatie. De onteigening van gemeenschappelijke gronden en de privatisering van land liggen ten grondslag aan de vorming van Canada en IsraŽl als nederzettingskolonies.

Lula, president van BraziliŽ
Ik ben geschokt door de terroristische aanslagen die vandaag tegen burgers in IsraŽl zijn gepleegd en waarbij talrijke slachtoffers zijn gevallen. Ik betuig mijn medeleven met de families van de slachtoffers en herhaal mijn afwijzing van terrorisme in al zijn vormen.

BraziliŽ zal alles in het werk stellen om escalatie van het conflict te voorkomen, ook in zijn rol als voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. Ik roep de internationale gemeenschap op zich in te zetten voor de onmiddellijke hervatting van de onderhandelingen die moeten leiden tot een oplossing van het conflict die het bestaan garandeert van een economisch levensvatbare Palestijnse staat die vreedzaam samenleeft met IsraŽl binnen grenzen die voor beide partijen veilig zijn.

Rania Khalek, journaliste uit de VS
Netanyahu heeft een criminele bedreiging geuit tegen de twee miljoen Palestijnen die hij gevangen houdt in Gaza. Hij maakte publiekelijk bekend dat hij van plan is een massamoord te plegen. Hij weet dat de mensen in Gaza niet kunnen vertrekken omdat zijn regering hen belegert. Momenteel bombardeert hij deze mensen. En niet alleen veroordelen de wereldleiders zijn slachtoffers, ze moedigen deze moordenaar aan en bewapenen hem.

Bronnen:
Scott Ritter; Jeremy Corbyn; Sacha Llorenti; Arnaud Bertrand; Kostas Isychos; Gustavo Petro; Chandni Desai; Lula; Rania Khalek.

Note:

1 Settler colonialism of vestigingskolonialismebron? is een vorm van kolonialisme waarbij het doel van de kolonisator is om de oorspronkelijke bevolking van een regio te vervangen.

Bron: De Wereld Morgen