Vredesduif met olijftak in snavel.

Paus: nee tegen oorlog

25-12-2023 De paus zegt in zijn kerstboodschap 'nee tegen oorlog, elke oorlog, tegen de logica van oorlog, een doelloze reis, een nederlaag zonder winnaars, een onvergeeflijke waanzin.' 'En om nee te zeggen tegen oorlog, moet je ook nee zeggen tegen wapens', zegt de paus. Ondertussen is er geen kerstfeest in Bethlehem. Wel een vlammende preek van dominee Munther Isaac die de hypocrisie van het Westen hekelt.

 

Een glasheldere vredesboodschap van paus Franciscus

'Oorlog: een onvergeeflijke waanzin'
'Zeg nee tegen oorlog, elke oorlog, tegen de logica van oorlog, een doelloze reis, een nederlaag zonder winnaars, een onvergeeflijke waanzin. Maar om nee te zeggen tegen oorlog, moet je ook nee zeggen tegen wapens. Want als de mens met zijn zwakke en impulsieve hart een instrument van de dood in handen krijgt, zal hij 't vroeg of laat gebruiken. En hoe kunnen we van vrede spreken als de wapenproductie, wapenverkoop en wapenhandel alleen maar groeit?'

'Praat over de belangen en winsten die bij een oorlog aan de touwtjes trekken.'
'Hoeveel gewapende bloedbaden gebeuren in oorverdovende stilte buiten medeweten van velen? Ze hebben moeite rond te komen en willen alleen vrede. En ze weten niet hoeveel overheidsgeld er aan wapens besteed wordt. Maar dat zouden ze wel moeten weten. Er moet over gepraat en geschreven worden, zodat iedereen weet welke belangen en winsten bij een oorlog aan de touwtjes trekken.'

Van zwaarden naar ploegscharen
De paus droomt in zijn kerstboodschap 'van een dag waarop geen volk meer het zwaard heft tegen een ander. Een dag waarop mensen geen oorlog meer leren, maar hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en speerpunten tot sikkels.'

'Stop het geweld in Gaza'
'Laten we stoppen met het voeden van geweld en haat en ons richten op het oplossen van de Palestijnse kwestie met een oprechte en volhardende dialoog tussen de partijen, gesteund door een sterke politieke wil en steun van de internationale gemeenschap.'

Ondertussen in Bethlehem: een vlammende preek van dominee Munther Isaac
'We zijn boos. We zijn gebroken. Dit had een tijd van vreugde moeten zijn. In plaats daarvan zijn we aan het rouwen. Wij zijn bang. Ruim 20.000 doden. Duizenden liggen nog steeds onder het puin. Bijna 9.000 kinderen worden dag na dag op de meest brute wijze vermoord. 1,9 miljoen ontheemden. Honderdduizenden huizen verwoest. Gaza zoals wij het kennen bestaat niet meer. Dit is een vernietiging. Dit is een genocide. De wereld kijkt toe. Kerken kijken toe.

De bevolking van Gaza stuurt beelden van hun eigen executie door. Misschien maken ze er zich druk om in de wereld, maar het gaat gewoon door. We vragen ons af: is dit ook ons lot in Bethlehem? In Ramallah? In Jenin? Is dit ons lot?

Westen gaf groen licht voor genocide
We worden gekweld door het stilzwijgen van de wereldleiders van de zogenaamde vrije wereld. De een na de ander stond in de rij om groen licht te geven voor deze genocide op een gevangen bevolking. Zij gaven de dekking. Ze zorgden er niet alleen voor dat ze de rekening vooraf betaalden, ze versluierden ook de waarheid en de context die de politieke dekmantel vormde. (...) Deze oorlog heeft ons bevestigd dat de wereld ons niet als gelijkwaardig beschouwt. Misschien is het de kleur van onze huid, misschien komt het omdat we aan de verkeerde kant van de politieke machtsverhouding staan. (...) Ze zeggen: "als er honderd Palestijnen moeten worden gedood om ťťn enkele Hamas-militant te krijgen, dan zij het zo". In hun ogen zijn wij geen mensen. Maar in Gods ogen kan niemand ons dat vertellen.

Hypocriet en weerzinwekkend
De hypocrisie en het racisme van de westerse wereld zijn zo doorzichtig en weerzinwekkend. De woorden van de Palestijnen behandelen ze altijd met argwaan en voorbehoud. Je weet dat we niet gelijk worden behandeld. Maar aan de andere kant worden hun woorden, ondanks een duidelijke staat van dienst op het gebied van desinformatie en leugens, bijna altijd als onfeilbaar beschouwd. Aan onze Europese vrienden: ik wil nooit meer horen dat u ons de les leest over mensenrechten of internationaal recht. En ik meen het. Wij zijn niet blank en daarom denk ik dat uw eigen logica over mensenrechten niet op ons van toepassing is. (...)

Stilte is medeplichtigheid
"Het is zelfverdediging", werd ons verteld. En ik blijf vragen: hoe is doden van 9.000 kinderen zelfverdediging? Hoe is de ontheemding van 1,9 miljoen Palestijnen zelfverdediging? In de schaduw van het Imperium maken ze van de kolonisator een slachtoffer en van de gekoloniseerde een agressor. (...) Laat het duidelijk zijn vrienden: stilte is medeplichtigheid evenals loze oproepen tot vrede zonder staakt-het-vuren of zonder een einde maken aan de bezetting. De oppervlakkige woorden van empathie zonder directe actie, dat valt allemaal onder de vlag van medeplichtigheid.

Dus hier is mijn boodschap: Gaza is vandaag de dag het morele kompas van de wereld geworden. (...) Als u niet geschokt bent door wat er in Gaza gebeurt, als u niet diep geschokt bent, is er iets mis met uw menselijkheid. Als wij als christenen niet verontwaardigd zijn over de genocide, over het gebruik van de Bijbel als wapen om deze genocide te rechtvaardigen, dan is er iets mis met ons christelijk getuigenis en brengen we de geloofwaardigheid van onze evangelieboodschap in gevaar. Als u dit geen genocide noemt, ligt het aan u. Het is een zonde en een duisternis die je vrijwillig omarmt. Sommigen hebben niet eens opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Ik heb het over kerken.

Ik heb medelijden met jou. Het komt goed met ons, ondanks de enorme klap die we hebben doorstaan. Wij, de Palestijnen, zullen herstellen. We zullen opstaan. We zullen weer opstaan te midden van de vernietiging, zoals we dat altijd hebben gedaan als Palestijnen. Ook al is dit misschien wel de grootste klap die we in lange tijd hebben gekregen, het komt goed met ons.

Waar was je tijdens de genocide in Gaza?
Maar voor degenen die medeplichtig zijn: ik heb medelijden met jullie. Zullen jullie hier ooit van herstellen? Jullie liefdadigheid en jullie geschokte woorden na de genocide zullen geen verschil maken. Ik weet dat deze spijtbetuigingen zullen komen. Ik weet dat mensen genereus zullen geven voor een goed doel. Maar uw woorden zullen geen verschil maken. Woorden van spijt zijn voor jullie niet voldoende. Wij zullen uw verontschuldigingen na de genocide niet aanvaarden. Gedane zaken nemen geen keer. Ik wil dat je in de spiegel kijkt en vraagt waar je was toen Gaza een genocide doormaakte. (...)

De laatste twee maanden waren we verontrust door de stilte van God. We hebben naar God gezocht en hem gevonden onder het puin in Gaza. Jezus zelf werd het slachtoffer van precies hetzelfde geweld van het Imperium toen hij in ons land was. Hij werd gemarteld, gekruisigd. Hij bloedde dood terwijl anderen toekeken. Hij werd gedood en schreeuwde het uit van de pijn: mijn God, waar ben je? In Gaza ligt God vandaag onder het puin en in deze kerstperiode, terwijl we naar Jezus zoeken, (...) bevindt hij zich in een grot met een eenvoudig gezin, een gezin dat leeft onder bezetting. Hij is kwetsbaar en overleeft ternauwernood en op miraculeuze wijze een bloedbad. Hij is een van de vluchtelingen, is deel van een vluchtelingenfamilie.

Hier is Jezus te vinden. Als Jezus vandaag geboren zou worden, zou hij onder het puin in Gaza geboren worden. Als we trots en rijkdom verheerlijken, ligt Jezus onder het puin. Als we vertrouwen op macht, macht en wapens, ligt Jezus onder het puin. Als we de bombardementen op kinderen rechtvaardigen, rationaliseren en theologiseren, dan Jezus ligt onder het puin. Dit is zijn kribbe.

Hij voelt zich thuis bij de gemarginaliseerden, de mensen die lijden, de onderdrukten en de ontheemden. Dit is zijn kribbe. (...) Terwijl de wereld het lot van de inwoners van Gaza bespreekt alsof ze ongewenste dozen in een garage zijn, deelt God in het kerstverhaal hun lot. Hij loopt met ze mee en noemt ze de zijne. Deze kribbe gaat dus over veerkracht. (...) De majesteit van de incarnatie (God die mens geworden is in Jezus) ligt in haar solidariteit met de gemarginaliseerden. Veerkracht omdat dit precies hetzelfde kind is dat opstond uit het midden van pijn, vernietiging, duisternis en dood om machtige Imperiaums uit te dagen. Om de waarheid te stellen tegenover de macht en een eeuwige overwinning te bezorgen op dood en duisternis. Ditzelfde kind bereikt dit. Dit is Kerstmis vandaag in Palestina en dit is de kerstboodschap.

Het Westen: kerst vieren en bommen sturen
Kerstmis gaat niet over kerstmannen, het gaat niet over bomen, geschenken of lichtjes. Lieve deugd, hoe hebben we de betekenis van Kerstmis verdraaid, hoe hebben we Kerstmis gecommercialiseerd. Ik was vorige maand in de VS, de eerste maandag na Thanksgiving, en ik was verbaasd over de hoeveelheid kerstversieringen en -verlichting en alle commerciŽle koopwaar. Ik kon het niet helpen om te denken dat ze ons bommen sturen terwijl ze Kerstmis vieren in hun land. Ze zingen over de Vredevorst in hun land terwijl ze in ons land op de oorlogstrommel slaan. (...) Dit is onze boodschap aan de wereld van vandaag. Het is een evangelieboodschap. Het is een ware en authentieke kerstboodschap over de God die niet zweeg maar zijn woord sprak. Zijn woord was Jezus, geboren onder de bezette en gemarginaliseerde mensen. Hij is solidair met ons in onze pijn en gebrokenheid.

Stop de genocide
Deze boodschap is onze boodschap aan de wereld van vandaag en het is simpelweg dit: deze genocide moet nu stoppen. Waarom herhalen we het niet? Stop deze genocide nu.
Kun je het met mij zeggen? (Alle aanwezigen samen:) "Stop: deze genocide."
Laten we het nog een keer zeggen: (Alle aanwezigen samen:) "Stop deze genocide."

Dit is onze oproep.
Dit is ons pleidooi.
Dit is ons gebed hier.
Oh God. Amen'

'Deze bijdrage is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 BelgiŽ licentie'.

Bron: Kerknet en dewereldmorgen.be