Vredesduif met olijftak in snavel.

Blokkade van Gaza breken

30-3-2011 Eind mei 2011 vertrekt een flotilla van ongeveer 15 schepen met 1000 passagiers en 3 vrachtschepen met medicijnen, medische en onderwijs hulpmiddelen, waterpompen, etc naar Gaza. Het is de bedoeling dat daar ditmaal ook een Nederlands schip bij zal zijn.

 

Een 25-tal landen uit de hele wereld heeft zich aangesloten bij het Europees initiatief om net als in 2010 naar Gaza te varen. De Freedom Flotilla 2 vertrekt uit Griekenland.

Het doel is om de hulpgoederen naar Gaza te brengen en wanneer de situatie dat vereist met een niet-gewelddadige actie de blokkade van Gaza te doorbreken. Een nevendoel is de bevolking van Nederland bewust te maken van de gevolgen van de IsraŽlische blokkade van Gaza. We willen dat elk land het internationaal recht naleeft en Palestijnen het recht krijgen om zich te ontwikkelen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Om alle misverstanden te voorkomen laten de organisatoren de lading van te voren controleren en verzegelen door internationaal erkende organisaties en bekende personen.

Deelnemers gevraagd
Er kunnen 35 Nederlanders mee op het Nederlandse schip. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Wij zoeken vooral betrokken mensen. Kwaliteiten die we aan mensen verder vragen zijn: aandacht van media krijgen en/of journalistieke ervaring hebben. We denken daarbij aan politici, schrijvers, juristen en mensen uit de medische en onderwijswereld. Het leven aan boord is gebonden aan regels. (voor info neem contact op met Rob Groenhuijzen, gsm 0614686769 of mail: re4evolution@gmail.com)

Een bijdrage doneren
De Stichting Nederland-Gaza is dit jaar opgericht door een 25-tal Nederlandse christelijke, joodse, islamitische en seculiere organisaties. Het bestuur en vrijwilligers organiseren het voortraject in Nederland, blijven aandacht vragen tijdens en na de reis en zullen daar zo veel mogelijk ruchtbaarheid aan geven
Het Nederlandse schip blijft eigendom van de Stichting Nederland-Gaza en zal mogelijk meerdere keren gebruikt worden. De aanschafprijs is inclusief professionele bemanning, catering, verzekering, etc. ongeveer Ä 350.000.
Voor de goederen die we naar Gaza brengen doen we vooral een beroep op bijdragen van bedrijven en particulieren.
Wanneer u ons en de bevolking van Gaza wilt helpen, stort dan uw bijdrage op rekening 447872605 t.n.v. Stichting Nederland-Gaza in Gouda.

U wilt meer doen
Wij zoeken mensen die meedoen aan de voorbereiding van de reis, bij het genereren van publiciteit en bij de organisatie van talrijke evenementen. Wij vragen of u ideeŽn wil inbrengen die u ons laat weten of waar u zelf mee uitvoering aan geeft. We hopen dat u anderen van dit initiatief op de hoogte brengt of in de komende maanden bijeenkomsten bezoekt. Wanneer u uw naam op een lijst van sympathisanten wil plaatsen, laat het ons weten. (Voor informatie zie: www.nederland-gaza.nl+

Bron: Oproep Stichting Nederland-Gaza, 29-3-2011