Vredesduif met olijftak in snavel.

Flotilla II

5-7-2011 Waar de laster en bedreiging tegen de Flotilla van de kant van Israel te verwachten was, is het teleurstellend om te ontdekken dat de regering van Griekenland nu medeplichtig is aan de illegale en onmenselijke blokkade van Gaza.

 

Ik ben dit stuk gaan schrijven om, op de eerste plaats, jullie op de hoogte te brengen maar vooral uit protest. Uit protest tegen de acties van de IsraŽlische en Griekse regeringen die bewust de veilige doorvaart van een konvooi met boten bekend als "Freedom Flotilla 2" naar Gaza, Palestina, belemmeren. Waar de laster en bedreiging tegen de Flotilla van de kant van Israel te verwachten was, is het teleurstellend om te ontdekken dat de regering van Griekenland nu medeplichtig is aan de illegale en onmenselijke blokkade van Gaza. Het besluit van de Griekse regering om alle boten van de vloot te verbieden hun havens te verlaten is een duidelijk signaal dat de IsraŽlische blokkade van Gaza zich nu uitstrekt tot over de Middellandse Zee en nu ook Griekse havens betreft.

Ik en alle meevarenden willen categorisch stellen dat we, terwijl we de wetten van Griekenland respecteren en het recht van de Griekse regering erkennen haar eigen wetten te handhaven, vinden dat het vaarverbod een zuiver politieke beslissing is zonder gegronde basis of rechtvaardiging. Veel boten van de vloot hebben de officiŽle papieren die hun zeewaardigheid bevestigen al in bezit, maar zien hun vertrek door de Griekse autoriteiten vertraagd of zelfs geblokkeerd, zoals in het geval van de Amerikaanse boot, de 'Audacity of Hope'. De opzettelijke bureaucratische vertragingen zijn bedoeld om de geest te breken van de vlootactivisten en we denken dat ze het directe resultaat zijn van diplomatieke druk van Israel op de Griekse regering.

Er zijn meer verontrustende pogingen gedaan om de vloot te belemmeren, waaronder de sabotage van zowel de Ierse als de Zweeds-Grieks-Noorse boot, die levensbedreigend had kunnen zijn voor de activisten aan boord als de schade niet was ontdekt door de bemanning van de beide schepen. Het is duidelijk dat Israel er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de vloot naar Gaza kon afvaren door van te voren de vloot in diskrediet te brengen en uit te schakelen. Hun massale campagne van desinformatie om de vlootactivisten te demoniseren als extremistische terroristen - dat dit een flagrante leugen is, betekent niets - gaf hen de rechtvaardiging om te dreigen met geweld tegen de boten in internationale wateren. De stuurgroep van de vloot heeft de Verenigde Naties uitgenodigd om zowel de boten als de opvarenden te controleren om zo de wereld te laten zien dat dit een vreedzame, humanitaire missie is.

Ik wil daarom hier herhalen dat iedereen IsraŽls criminele blokkade van Gaza moet veroordelen en alle opvarende roepen de internationale gemeenschap om een einde te maken aan de blokkade en de inhumane situatie die daarmee wordt gehandhaafd. Onze ervaring met de vloot laat de wereld zien dat de blokkade nog steeds een feit is en zich in wezen heeft uitgebreid naar de grenzen van andere landen, zoals Griekenland. Daarnaast vragen wij, de opvarende van de Freedom Flotilla II, dat de internationale gemeenschap niet toe staat dat de Griekse regering zwicht voor de eisen van Israel. Zij moeten van Griekenland verlangen dat het haar eigen soevereiniteit over haar havens uitoefent en de boten laat uitvaren naar Gaza. Ik herhaal dat we ons houden aan de Griekse wetten en er dus geen reden is om de boten tegen te houden. Ik kan het niet anders zien dan als een willekeurige beslissing, zonder gronden en politiek gemotiveerd om de IsraŽlische regering tevreden te stemmen.+

Nourdin el Ouali, 5-7-2011