Vredesduif met olijftak in snavel.

Stop geweld in IsraŽl en Gaza

17-10-2023 Peace SOS pleit op Joop van BNNVARA voor het stoppen van het geweld in IsraŽl en Gaza. Om te beginnen moet er direct een staakt-het-vuren komen. Ook roept Peace SOS op alle gijzelaars vrij te laten. En de blokkade van de Gaza op te heffen. May-May Meijer beschrijft hoe ook lokale vredesgroepen als Women Wage Peace en Parents Circle Families Forum direct zijn getroffen door het geweld.

 

Stop het geweld in IsraŽl en Gaza

May-May Meijer

De aanslagen op IsraŽlische burgers door Hamas zijn enorm schokkend. De lokale organisatie Women Wage Peace verklaarde in een blog op de website van Peace SOS dat veel van haar leden een geliefde hebben verloren. Ze veroordelen het bloedbad dat de terroristen veroorzaakt hebben, de jonge mensenlevens die verloren zijn gegaan tijdens een festival. Veel leden zaten in hun schuilkelders terwijl terroristen in hun huis rondliepen en sommigen zijn meegenomen als gijzelaar naar Gaza. Het dodental in Israel is opgelopen tot 1300 en het aantal gewonden ligt rond de 3300. Ik ben hierdoor enorm geschokt.


Tegelijkertijd heeft Peace SOS ook contact met een familie in Gaza die met hulp van Peace SOS groente verstrekt voor de hulpbehoevenden aldaar. Het gaat om een man en zijn zwangere vrouw, en een jong kind. De man en de vrouw zijn elkaar kwijt geraakt. Van de man ontvingen we het indringende bericht dat veel kinderen uit de schoolklas die hij les gaf zijn vermoord. Hij stuurde een gruwelijke foto mee. Ze zijn al sinds zaterdag op de vlucht voor bombardementen en de man liet weten dat hij vreest voor genocide. Het dodental in Gaza was 11 oktober opgelopen tot 1200 volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, 339.000 mensen ontvluchtten hun huis.


Peace SOS pleit dan ook voor het stoppen van het geweld, voor vrede. Ook Women Wage Peace blijft uitreiken naar vrede met de moeders van Gaza. Ik hoop dat het grondoffensief geen doorgang vindt. Er zijn nu al vele burgerslachtoffers in Gaza, en waar moeten zij heen nu Egypte geen doorgang wil bieden? De twee miljoen mensen in Gaza kunnen niet over een kam geschoren worden met Hamas, leiders die in 2006 eenmaal gekozen zijn, maar die daarna aan de macht zijn gebleven.


Laat er eerst een staakt-het-vuren komen met behulp van een mediator. De secretaris-generaal van de Arabische Liga heeft 9 oktober al opgeroepen een einde te maken aan de vijandelijkheden tussen Hamas en IsraŽl. Zoals de Verenigde Naties aangeven dienen de gijzelaars te worden vrijgelaten en dient de volledige blokkade op Gaza te worden opgeheven, zodat water, voedsel, humanitaire hulp en stroom de noodlijdende bevolking kan helpen. Verder dient er, zoals Artsen voor Vrede voorstelt, een humanitaire corridor te komen om noodhulp te verlenen.

Als er eenmaal een staakt-het-vuren is, zal er een oplossing dienen te komen voor de jarenlange conflicten tussen IsraŽli's en Palestijnen. Volgens het VN rapport 2023, Kinderen in gewapend conflict, werden er onder andere in 2022, 55 kinderen gedood waarvan 54 Palestijnse en 1 IsraŽlische. Een twee statenoplossing of een seculiere een-staat oplossing met gelijke rechten voor iedereen ligt voor de hand. Een en ander zou uitgewerkt kunnen worden met hulp van lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld ook de organisatie Minds of Peace, die publieke vredesonderhandelingen organiseert tussen IsraŽli's en mensen van de westelijke Jordaanoever.

Dappere IsraŽlische en Palestijnse ouders van wie hun kind omgekomen is door het conflict, verenigd in de Parents Circle Families Forum, zetten zich eveneens in voor vrede. Onderzoek van hoogleraar Sťverine Autesserre laat zien, dat geweld beŽindigd wordt als lokale vredesorganisaties in de bestuurdersstoel geplaatst worden. En als bijgedragen wordt aan een vredescultuur. Dit afschuwelijke geweld dient gestopt te worden. Laten we het leven, en zeker kinderlevens, koesteren.

Bron: Peace SOS, www.bnnvara.nl/joop/artikelen/stop-het-geweld-in-israel-en-gaza