Vredesduif met olijftak in snavel.

Palestijnse geweldloosheid

3-3-2011 In Engeland verscheen onlangs het boek 'Palestinian Resistance en NONVIOLENCE' van Andrew Rigby. Daarin wordt de verborgen geschiedenis van het geweldloze verzet in de door IsraŽl bezette gebieden beschreven.

 

Het boek maakt duidelijk dat in alle fasen van de strijd tegen de Joodse migratie en de daarop volgende Zionistische expansie en bezetting, het verzet van de meerderheid van de Palestijnse bevolking geweldloos was. Dit in weerwil van de gewelddaden en de geweldsretoriek die het beeld van het Palestijnse verzet naar buiten toe bepaalden.

Slechts ten tijde van de Eerste Intifada trad het geweldloos verzet op de voorgrond. Toch was het ook buiten die periode een bepalende factor bij het standvastig blijven en hoop houden van de Palestijnse bevolking. Steeds weer werden wegen gevonden om binnen de bezetting plaatsen van relatieve vrijheid en autonomie te creŽren.

Het boek (ISBN: 978-9950-305-37-3) is uitgegeven door PASSIA Publications. Wie het wil bestellen kan het beste contact opnemen met de auteur (a.rigby@coventry.ac.uk).+

3-3-2011