Vredesduif met olijftak in snavel.

Oproep dienstplichtigen

25-4-2009 In het blad Platform van april j.l. plaatste ABVA-KABO een oproep aan alle Nederlanders, die tot 1996 dienstplichtig zijn geweest of werkzaam zijn geweest bij het ministerie van Defensie om zich te melden.

 

Als zij een geweer in hun hand hebben gehad, dan zouden zij die hebben moeten schoonmaken met het reinigingsmiddel PX10, waarin de kankerverwekkende stof benzeen en diverse andere giftige oplosmiddelen zaten. Ofschoon het ministerie van Defensie al vanaf 1980 op de hoogte was van mogelijke schadelijkheid van dit spul, wordt er nu pas door TNO onderzocht.Voor gegevens vanuit het veld stelt de bond voor de maand mei een meldpunt in.+

25-4-2009