Vredesduif met olijftak in snavel.

Regionalisering

24-4-2008 De werkgroep Voor de Verandering presenteerde op de 4e Dag van Alternatieven de brochure 'Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering - Beleid en praktijk'.

 

Met deze brochure willen de schrijvers enerzijds de vermeende positieve effecten van het op de export en concurrentie gerichte handelsbeleid, en het westerse ontwikkelingsmodel ter discussie stellen. Dat doen ze via een analyse van de huidige sociale- en milieuproblematiek.
Anderzijds dragen ze een alternatief voor dat in hun ogen wel kan leiden tot een verbetering in de voorziening van basisbehoeften in Noord en Zuid, en een bijdrage kan leveren aan de steeds urgenter wordende crisis binnen natuur en milieu.

Regionalisering betekent dat productie en consumptie zo veel mogelijk op basis vanregionaal aanwezige natuurlijke hulpbronnen kan plaatsvinden. Een regio kan zowel uit een groep van landen zoals de EU, als uit een deel van een land bestaan. Regionalisering betekent ook dat landen weer de mogelijkheid krijgen hun economieen, midden- en kleinbedrijf, arbeiders en boeren te beschermen tegen (de mythe van) de vrije wereldmarkt.

De schrijvers volgen hierbij nadrukkelijk de slogan 'Think global, act local'. Er komen zowel alternatieven binnen het internationale en nationale beleid aan de orde, als vele
inspirerende praktijkvoorbeelden van regionale zelfvoorziening in binnen- en buitenland. Hopelijk vindt u in deze brochure voldoende handelingsperspectieven of u nu global of local aan de slag bent of wilt.

De brochure is te bestellen door overmaking van 10 euro op giro 609060 van XminY Solidariteitsfonds te Amsterdam o.v.v. brochure regionalisering, en het postadres.

De brochure is ook te lezen in de leeszaal van het Vredesmuseum www.vredesmuseum.nl/download/inhoud.php.+

Bron: persbericht 17-4-2008