Vredesduif met olijftak in snavel.

GroenLinks maakt draai

11-2-2021 Op 23 januari jl. heeft het congres van GroenLinks in meerderheid tegen een motie gestemd, die waarschuwt voor de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme. Aanleiding voor de motie was het stemgedrag van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Die had op 1 december 2020 een draai gemaakt door een SGP-motie te steunen.

 

Die motie verzocht de regering 'te bevorderen dat deze IHRA-definitie voortvarend en herkenbaar in uitvoering komt in de opsporing en vervolging van antisemitisme'. De steun voor de SGP-motie riep binnen en buiten GroenLinks verbazing en verontwaardiging op.

Partijbestuur ontraadde motie

In zijn korte videoboodschap (vanaf minuut 45) aan het congres wees mede-indiener Simcha de Vries op het politieke misbruik van de IHRA-definitie, die 'wereldwijd wordt gebruikt om mensenrechtenactivisten de mond te snoeren, die zich uitspreken tegen de IsraŽlische bezetting'. Ook de toelichting bij de motie, die de GroenLinks-leden per digitale 'dagkrant' vlak voor het congres ontvingen, wees op dat gevaar.

Van de deelnemers aan het GroenLinks-congres stemde niettemin 66 procent tegen de IHRA-kritische motie, die onder leiding van Nils Mollema door zo'n vijftig GroenLinks-leden was ingediend. Zoals bij alle moties waarover tijdens het congres is gestemd, volgden de leden in meerderheid het 'preadvies' van het partijbestuur van GroenLinks. En dat luidde: de motie wordt 'ontraden', oftewel: stem tegen.

GroenLinks-fractie gedraaid

Toen de SGP in november 2018 een tweetal pro-IHRA-moties indiende, stemde de fractie beide keren tegen (de tweede motie kreeg niettemin een meerderheid). De steun van de fractie voor de SGP-motie van 1 december 2020 markeert dan ook een draai van 180 graden in de opstelling van de partij, zoals die in februari 2019 onder grote druk van de IsraŽl-lobby ook al door de PvdA is gemaakt.

Bron: The Rights Forum