Vredesduif met olijftak in snavel.

Grondwet artikel 90

14-3-2024 In artikel 90 van onze Grondwet staat: 'De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.' Volgens staatsrechtdeskundigen betekent dat dat de regering verplicht is te werken aan een vreedzame oplossing van conflicten tussen staten. Ministers en Tweede Kamerleden moeten zich realiseren dat oproepen voor meer wapens en militair geweld in Oekraïne in strijd zijn met de Grondwet.

 

Stop de oorlogsverklaringen. Het is tijd voor diplomatie
Vredesorganisaties No to War - No to NATO en Vrede vzw roepen 'onze politici op om een einde te maken aan de geweldsspiraal en militarisering van onze samenleving. Er bestaat niet zoiets als militaire veiligheid, alleen menselijke veiligheid. Wat we nodig hebben is een vredesbeleid gebaseerd op diplomatie: onderhandelingen, een staakt-het-vuren en de-escalatie. Wat we nodig hebben is sociale en milieubescherming. We roepen de mensen, vakbonden en andere sociale en maatschappelijke organisaties op om actie te ondernemen: om te voorkomen dat Europa volledig in de greep raakt van het militarisme en de oorlogskrachten.'

 

Oorlogsretoriek
De vredesorganisaties hekelen de 'aanhoudende oorlogsretoriek': 'NAVO-leiders blijven de illusie creëren dat Oekraïne kan winnen op het slagveld en dat we alle mogelijke steun moeten geven om deze verschrikkelijke oorlog voort te zetten. Daartoe hebben ze de zelfverklaarde rode lijnen over de aard van de militaire steun en bewapening steeds verder opgeschoven, van 'defensieve' naar steeds offensievere en krachtigere wapens. De taboes op het leveren van wapensystemen zoals tanks, gevechtsvliegtuigen en langeafstandsraketten, die aanvankelijk als problematisch en escalerend werden gezien, zijn één voor één weggevallen. Meer dan twee jaar na de illegale Russische invasie in Oekraïne heeft de militaire strategie - waaraan alle betrokken partijen gehecht blijven - alleen eindeloze bloedige loopgravengevechten veroorzaakt. Maanden van patstelling aan het front hebben vele tienduizenden levens geëist.'

 

Nederlandse Grondwet
In artikel 90 van de Nederlandse Grondwet staat: 'De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.' Volgens staatsrechtdeskundigen betekent dat 'dat het Koninkrijk der Nederlanden zich in relatie tot andere staten situeert als gezamenlijk onderworpen aan het internationale recht, met inbegrip van het recht van internationale organisaties, en zich daarmee onderwerpt aan vreedzame geschillenbeslechting tussen staten.'

 

Realiseren Nederlandse ministers en Tweede Kamerleden zich dat oproepen voor meer wapens en militair geweld in Oekraïne in strijd zijn met de Grondwet? En dat onze Grondwet ons verplicht de diplomatieke weg van vredesonderhandelingen in te slaan?

Bron: No to War - No to NATO