Vredesduif met olijftak in snavel.

Guantanamogevangenen

4-8-2015 De Liga voor de Rechten van de Mens heeft een brief aan de Nederlandse regering geschreven over de opname van Guantanamogevangenen in Nederland. De Liga vindt dat er een hele verkeerde discussie is ontstaan in de Nederlandse samenleving. De regering zou duidelijk moeten maken dat het hier gaat om slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

 

Het zou vanzelfsprekend zou moeten zijn dat ze hier opgevangen worden. Temeer daar Nederland een land is waar veel internationale gerechtshoven gevestigd zijn. Zo'n land zou niet alleen in woord maar ook in daad de mensenrechten moeten respecteren.

 

De briefwisseling van de Liga met de Minister van Buitenlandse Zaken. (pdf 0,5 MB)

4-8-2015