Vredesduif met olijftak in snavel.

Herdenking atoombom Hiroshima

11-5-2018 Op maandag 6 augustus 2018, 73 jaar nadat de atoombom op Hiroshima viel, zal er om 12:00 uur, als het luchtalarm afgaat, een 'die-in' plaatsvinden op het Spui in Amsterdam. Ervoor en erna zal er muziek en informatie zijn om te waarschuwen voor de komst van nieuwe kernwapens.

 

Op 6 augustus 2018 is het 73 jaar geleden dat de hele stad Hiroshima werd verwoest door een Amerikaans kernwapen. Door de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki kwamen tussen de 150.000 en 240.000 mensen als direct gevolg om het leven. Nu, ruim 70 jaar later zijn er nog steeds duizenden kernwapens in de wereld en er dreigt zelfs een nieuwe generatie kernwapens te komen. In plaats van nieuwe kernwapens op de vliegbasis Volkel toe te laten, zou Nederland beter mee kunnen doen met landen als Noorwegen, Oostenrijk, Mexico en nog ruim honderd andere landen die pleiten voor een verifieerbaar en handhaafbaar wereldwijd verbod op kernwapens.

 

Verspreid over Europa liggen ongeveer 200 kernbommen van het type B61, die eigendom zijn van de Verenigde Staten. Bij inzet zouden ze door Europese piloten naar hun doel gevlogen worden. In Nederland liggen - zonder dat het parlement hierover is geraadpleegd - sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw tien tot twintig van deze kernwapens op vliegbasis Volkel.

 

De VS hebben besloten om de Europese kernwapens vanaf 2020 te vervangen voor nieuwe: de B61-12. Deze bommen hebben een geleidingssysteem waardoor ze preciezer kunnen worden ingezet, en de explosieve kracht kan gevarieerd worden. Dit vergroot de kans op daadwerkelijke inzet bij conflicten en laat zien dat landen met kernwapens niet van zins zijn om naar een kernwapenvrije toekomst toe te werken, waartoe zij zich in het Non Proliferatie Verdrag echter wel hebben verplicht.

 

Gelukkig wordt er wereldwijd op verschillende niveaus gestreden voor nucleaire ontwapening. In de Verenigde Naties werd afgelopen jaar een resolutie voor een verbod op kernwapens aangenomen door 122 landen. Helaas stemde Nederland tegen het verbod, ondanks dat 85% van de Nederlanders het verbod ondertekend wil zien.

 

Er is nog een lange weg te gaan, maar laten we vooral niet stil zitten! De vervanging van de oude kernwapens op Volkel is het perfecte moment om als Nederlanders tegen de VS te zeggen: wij willen ze niet meer! Geen oude en geen nieuwe bommen, laten we samen werken aan een kernwapenvrije wereld voor ons, voor onze (klein)kinderen en voor de hele schepping.

 

Iedereen wordt opgeroepen om op 6 augustus tijdens het luchtalarm in eigen stad of dorp ook iets te organiseren rondom de komst van nieuwe kernbommen. Een infostand, wake, demonstratie, gebed, die-in, optocht, muziek, aanbieden van het VN-verdrag aan lokale politici, etc. Eenieder die iets wil organiseren kan dit laten weten door te mailen naar noelhuis@antenna.nl. Op www.noelhuis.nl/hiroshima-herdenking-no-new-nukes is meer informatie te vinden over welke acties er georganiseerd worden om aan mee te doen.

11-5-2018