Vredesduif met olijftak in snavel.

Matthew Hoh

7-3-2011 Matthew Hoh, Afghanistan veteraan en medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nam in 2009 ontslag omdat hij zich niet langer met de Amerikaanse strategie kon verenigen. In Den Haag lichtte hij zijn visie toe, die door veel militairen en diplomaten gedeeld zou worden.

 

Aan het eind van een Europese tour langs Finland, Zweden en Denemarken, bezocht Matthew Hoh op uitnodiging van Kerk en Vrede een door het Wetenschappelijk bureau van de SP georganiseerde bijeenkomst in de Tweede Kamer. De Amerikaan Matthew Hoh diende het afgelopen decennium als militair in Irak en als medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Afghanistan. In het najaar van 2009 nam hij ontslag omdat hij zich niet langer kon verenigingen met de Amerikaanse strategie in Afghanistan. Volgens Hoh delen veel Amerikaanse militairen en diplomaten zijn analyse, maar durft slechts een enkeling daar consequenties aan te verbinden.

De Amerikaanse strategie inzake Afghanistan is te kostbaar, contraproductief en heeft niets meer van doen met het bestrijden van terrorisme. Alleen zit de Amerikaanse politiek, inclusief Obama, te diep in deze oorlog om de logica van deze argumenten tot een beleidswijziging te laten leiden. Als de ene militaire strategie niet werkt, wordt een andere militaire strategie bedacht, maar het idee om een politieke strategie te ontwikkelen die gericht is op het helpen oplossen van de vele onderliggende conflicten in Afghanistan zelf en in de bredere regio komt nooit ter tefel. Daartoe moeten anderen het initiatief nemen en Matthew Hoh vestigt zijn hoop op Europa en met name Nederland en ScandinaviŽ die in het verleden vaker hebben laten zien strijdende partijen om de tafel te krijgen.

Zijn oproep aan Nederland en de Scandinavische landen is:
1. trek je terug uit de NAVO-missie in Afghanistan (en begin als Nederland dus absoluut geen nieuw militair avontuur in Kunduz),
2. vorm als Nederland en ScandinaviŽ een coalitie die zich in Afghanistan en de bredere regio inzet voor een politieke oplossing voor de verschillende conflicten die daar spelen en
3. wees desgevraagd bereid om met peacekeepers de politieke overeenkomsten te helpen handhaven hoewel een peacekeeping-macht onder leiding van een islamitisch land als IndonesiŽ of MaleisiŽ wenselijker zou zijn."

In een onderling nagesprek kwamen de aanwezigen vanuit SP, GroenLinks, de vredesbeweging, ontwikkelingsorganisaties en de Afghaanse gemeenschap in Nederland overeen dat het de moeite waard was om, zolang de Nederlandse troepen nog niet naar Kunduz zijn vertrokken, te blijven lobbyen tegen deze zogenaamde politietrainingsmissie en het door Mattew Hoh gepresenteerde politieke alternatief te bepleiten. Daartoe zullen de komende weken nadere initiatieven worden ontwikkeld. Mensen die daaraan bij willen dragen kunnen zich melden via een mailtje aan afghanistan@kerkenvrede.nl met daarin wat zij menen te kunnen bijdragen.+

Bron: Kerk en Vrede