Vredesduif met olijftak in snavel.

Honger door nucleair conflict

15-12-2013 Mocht ergens ter wereld een conflict uitbreken waarbij kernwapens worden gebruikt, bijvoorbeeld tussen India en Pakistan, dan zouden twee miljard mensen onmiddellijk bedreigd worden door hongersnood. Dat blijkt uit onderzoek van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), waarbij de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie is aangesloten.

 

Daarmee zouden de gevolgen van een nucleaire oorlog waarbij slechts een fractie van het bestaande kernwapenarsenaal wordt gebruikt, veel ernstiger zijn dan in eerste instantie werd gedacht, stelt Ira Helfand, mededirecteur van IPPNW en auteur van het rapport.

 

Het onderzoek Nuclear Famine: Two Billion People at Risk? is gebaseerd op publicaties van klimaatwetenschappers die de impact van nucleaire explosives op de atmosfeer en andere ecosystemen hebben onderzocht. IPPNW roept alle landen ter wereld op om de bedreiging en gevolgen van een kernwapenoorlog uit te bannen. Volgens Ira Helfand is het afschaffen van kernwapens de enige manier om dit risico echt weg te nemen.

 

Het onderzoek verschijnt op een moment dat internationaal de aandacht groeit voor de verschrikkelijke gevolgen van kernwapens voor mensen; een nieuw perspectief, nadat decennia alleen vanuit veiligheidsperspectief over kernwapens is gesproken. In oktober steunden 125 landen een statement van de VN dat het afschaffen van kernwapens een menselijke noodzaak is. In februari komen in Mexico meer dan honderd landen bijeen om voor de tweede keer in een jaar tijd te praten over de humanitaire gevolgen van kernwapens. IKV Pax Christi zal hierbij aanwezig zijn.

 

U kunt het onderzoeksrapport hier als pdf downloaden.

Ontleend aan: www.ikvpaxchristi.nl