Vredesduif met olijftak in snavel.

Benno Houweling

13-8-2019 Op 30 juli overleed Benno Houweling op 74-jarige leeftijd. Hij is zijn hele volwassen leven lang actief geweest in de vredesbeweging en vervulde daarin vele functies. Uit waardering voor zijn grote inzet kreeg hij bij zijn uitvaart postuum de Vredesduif uitgereikt door Hans Feddema, de vorige bezitter van het beeld.

 

In de zestiger jaren weigerde Benno dienst, gesteund door zijn ouders. In Vledder kreeg hij een half jaar tewerkstelling, later deed hij vervangende dienst als constructietekenaar. Hij werd lid van de wat toen Bond voor Dienstweigeraars heette. Daar zijn later de witte BVD (Bond voor Dienstplichtigen) en VD (Vereniging Dienstweigeraars) aan ontsproten. Vanaf 1969 was hij betrokken bij wat eerst Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid heette en later het SVAG (Stichting Voor Actieve Geweldloosheid). Op de afscheidsbijeenkomst vertelde één van de drijvende krachten daarvan, Wim Robben, hoe prettig hij met hem samengewerkt heeft en hoe belangrijk hij was als pijler voor initiatieven al of niet van de SVAG (zie ook www.tinyurl.com/svagbennohouweling).

 

Benno was verder bestuurslid van Vredesbeweging Pais, VredesMedia en het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Voor Pais was hij redactielid van VredesMagazine.

 

Aan een halve eeuw inzet voor zijn en onze vredesidealen is een einde gekomen. Het was altijd een plezier om met Benno samen te werken zoals ieder zal bevestigen die hem heeft gekend.

13-8-2019