Vredesduif met olijftak in snavel.

IAEA en Iraanse kernwapens

9-12-2011 Wie de persberichten leest krijgt de indruk dat nu bewezen is dat Iran bezig is kernwapens te maken. In het rapport zelf kun je echter lezen dat de inspecties van het IAEA in Iran niets bijzonders hebben opgeleverd.

 

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie schrijft juist dat op geen enkele manier is gebleken dat het land uraniumprodukten uit zijn verrijkingsprocédé heeft verdonkeremaand voor eventueel militair gebruik.

Wat wel is veranderd is de waarde die het IAEA, onder nieuwe meer westers gezinde leiding, hecht aan grotendeels oude beschuldigingen uit rapporten van Westerse inlichtingendiensten. Deze beschuldigingen kunnen niet geverifieerd worden. Journalistiek onderzoek bracht wel aan het licht dat er op veel punten gerede twijfel is aan de juistheid van de constateringen.

Dit alles roept herinneringen op aan de wijze waarop de geesten rijp werden gemaakt voor de oorlog tegen Irak. Binnen de vredesbeweging bestaat dan ook de vrees dat er weer bewust wordt aangestuurd op een militaire 'oplossing'.

Meer over dit onderwerp: vredessite.nl/andernieuws/2011/week48/11-15-iran.html+

9-12-2011