Vredesduif met olijftak in snavel.

Onleefbaar Irak

28-12-2011 Wat heeft het westerse militaire ingrijpen Irak gebracht? Geniet men daar nu van vrijheid, democratie en welvaart? Helaas wijzen vele recente onderzoeken anders uit. Irak staat wat leefbaarheid betreft helemaal onderaan de ladder. Op veel punten is de situatie erger dan onder Saddam Hussein.

 

Het 'Mercer Quality of Living'-onderzoek publiceerde de resultaten van de 'meest leefbare stad' in 2010. Bagdad werd laatst gerangschikt. Het is de minst leefbare stad op de planeet. Dit is te wijten aan de vernietiging van rioleringen, waterzuiveringsinstallaties, fabrieken, scholen, ziekenhuizen, musea en energiecentrales door het Amerikaanse leger.

Volgens de VN-organisatie UN-Habitat, zweefde in 2003 het percentage van de stedelijke bevolking in krottenwijken in Irak net onder de 20 procent. Vandaag de dag is dat percentage gestegen tot 53 procent: 11 miljoen van de 19 miljoen stedelingen.

De in 2007 gelanceerde Global Peace Index (GPI) rangschikt landen jaarlijks op basis van vrede en geweld. Van de 153 landen in haar rapport van 2011, werd Irak gerangschikt als voorlaatste, voor Somalië.

In de Reputation Institute's 2011 Country RepTrak, een jaarlijkse studie die de publieke perceptie meet van 50 landen in de hele wereld, werd Irak als laatste gerangschikt. Volgens de studie heeft de bezetting van het land geleid tot welig tierende corruptie en vriendjespolitiek in de regerings- en openbare instellingen, in onvoldoende water- en elektriciteitsvoorzieningen, veel erger dan onder het regime van de voormalige president Saddam Hussein.

De helft van de Irakezen leeft onder de armoedegrens, volgens de VN-statistieken.

Iraakse autoriteiten hebben de bouw van een betonnen veiligheidsmuur met acht controleposten rond de hoofdstad Bagdad bijna voltooid. Dus niet alleen zijn de mensen van Bagdad gedwongen te leven in 'gated communities' (betonnen 'veiligheids'barrières tussen de verschillende districten), de hele stad is nu als een middeleeuws fort afgesloten van de buitenwereld.

Amnesty Internationals concludeert begin 2011 over Irak: "Ernstige mensenrechtenschendingen werden gepleegd door Iraakse veiligheidstroepen en Amerikaanse troepen: duizenden mensen werden gedetineerd zonder aanklacht of proces, waaronder een aantal die al meerdere jaren vastzitten. (...) Foltering en andere vormen van mishandeling van gedetineerden door de Iraakse veiligheidstroepen zijn endemisch. (...) De rechterlijke instanties spraken de doodstraf uit na een oneerlijk proces en minstens 1.300 gevangenen zitten naar verluidt in de dodencel. "

De Amerikanen veranderden Irak in een gigantisch vrijemarktparadijs. Honderd procent eigendom voor buitenlandse investeerders van Iraakse activa, het recht om alle winsten naar het buitenland te sluizen, onbeperkte invoer en contracten van 30 tot 40 jaar. In feite koloniseerden ze het land en plunderden op grote schaal, de Irakezen in grote armoede achterlatend.+

Ontleend aan: www.dewereldmogen.be, 21-12-2012