Vredesduif met olijftak in snavel.

Apartheid door IsraŽl

5-5-2021 IsraŽlische autoriteiten maken zich ten aanzien van de Palestijnen schuldig aan apartheid en vervolging, twee misdrijven tegen de menselijkheid behorend tot de zwaarste misdrijven die het internationaal recht kent. Dat is de kern van een op 27 april gepubliceerd rapport van Human Rights Watch, getiteld A Threshold Crossed - Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.

 

In het rapport richt Human Rights Watch zijn pijlen niet alleen op IsraŽl, maar ook op de internationale gemeenschap. Nederland en andere landen dienen hun relaties met IsraŽl tegen het licht te houden en verantwoordelijken voor de misdrijven te identificeren, sancties op te leggen en zo mogelijk te vervolgen. Wapenexport en militaire samenwerking dienen afhankelijk te worden gemaakt van concrete stappen van de betreffende IsraŽlische autoriteiten om hun betrokkenheid bij de misdrijven te beŽindigen.

Sylvana Simons (BIJ1) diende naar aanleiding van het rapport Kamervragen in bij de minister van Buitenlandse Zaken. Daarin vraagt Simons minister Blok onder andere om reactie op de conclusies van het rapport, en of hij erkent dat er inderdaad sprake is van systematische onderdrukking en institutionele discriminatie door IsraŽl tegen Palestijnen. Daarnaast vraagt Simons over eventuele Nederlandse stappen tegen IsraŽlische misdaden tegen de menselijkheid. Zij noemt daarbij specifiek de handel met de illegale IsraŽlische kolonies, de Nederlandse miljoenencontracten met het IsraŽlische wapenbedrijf Elbit en het Europese Associatieverdrag met IsraŽl.

Lees hier het rapport

Bron: The Rights Forum