Vredesduif met olijftak in snavel.

Pro-IsraŽlische eenzijdigheid

17-5-2021 The Rights Forum vindt dat de tweet die premier Mark Rutte vrijdag verzond in reactie op het wekenlange geweld in IsraŽl/Palestina, bevestigt dat de Nederlandse regering het Palestijns-IsraŽlische 'conflict' altijd met pro-IsraŽlische eenzijdigheid heeft bejegend. U kunt een brief aan de Tweede Kamer hierover mee ondertekenen.

 

The Rights Forum schrijft:

The Rights Forum constateert dat die eenzijdigheid geen recht doet aan de positie en het leed van de Palestijnen, noch aan de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Het IsraŽlische geweld, en de wijze waarop landen als Nederland dat straffeloos laten voortbestaan, leidt bij steeds meer Nederlanders tot frustratie en woede.

Om die reden zullen wij woensdag 19 mei onderstaande brief aan de Tweede Kamer sturen, met de oproep die een dag later in het geplande Algemeen Overleg te bespreken. Wij roepen iedereen die onze mening deelt op om de brief mede te ondertekenen. Dat doe je door een e-mail te sturen naar info@rightsforum.org, onder vermelding van je naam en woonplaats. Gelieve daarbij 'Brief Tweede Kamer' als onderwerp te vermelden. Uw naam en woonplaats zullen onderaan de e-mail op onze website worden opgenomen, evenals in de brief die wij op 19 mei aan de Tweede Kamer versturen. Wilt u liever niet dat uw naam zichtbaar is? Geef dat dan aan in uw e-mail.

Tekst van de brief:

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Mede namens ondergetekenden spreken wij onze diepe bezorgdheid uit over de tweet van premier Mark Rutte van vrijdag 14 mei jl. met betrekking tot de escalatie van het geweld in IsraŽl/Palestina. In zijn extreem ongenuanceerde tweet trekt Rutte eenzijdig partij voor IsraŽl.

The Rights Forum stelt vast dat die eenzijdigheid geen recht doet aan de positie en het leed van de Palestijnen, noch aan de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Het IsraŽlische geweld, en de wijze waarop landen als Nederland dat straffeloos laten voortbestaan, leidt bij steeds meer Nederlanders tot frustratie en woede.

In aanvulling op de door de premier geuite bezorgdheid doen wij de Kamer de volgende punten van zorg toekomen, met het verzoek die tijdens uw Algemeen Overleg van 20 mei te bespreken, en aansluitend aan de premier door te sturen ter complementering van zijn eerdere tweet.

- Nederland is zeer bezorgd over de behandeling van de in IsraŽl levende Palestijnen en andere niet-Joden, die onder de Wet op de Natiestaat als tweederangsburgers worden gedefinieerd. Niet-Joden staan in IsraŽl bloot aan structureel racisme en discriminatie.
- Nederland is zeer bezorgd over de 54 jaar durende IsraŽlische bezetting en illegale kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, die gepaard gaat met de verdrijving van delen van de lokale Palestijnse bevolking, en de vervanging daarvan door IsraŽlische burgers. Nederland herinnert IsraŽl aan zijn verplichting om als bezetter te waken over het welzijn van de onder bezetting geplaatste bevolking.
- Nederland is zeer bezorgd over de situatie in de Gazastrook, waartegen IsraŽl een wurgende blokkade heeft ingesteld. Twee miljoen Palestijnen worden er al 14 jaar onder barre omstandigheden gevangen gehouden op een oppervlak van tweemaal het eiland Texel, om te voorkomen dat zij terugkeren naar de woonplaatsen in IsraŽl waaruit zij werden verdreven of gedwongen werden te vluchten.
- Nederland is zeer bezorgd over de IsraŽlische weigering om de Palestijnse vluchtelingen en hun nazaten te laten terugkeren naar hun woonplaatsen in het huidige IsraŽl, waaruit zij in 1947-1948 en daarna door Joodse milities of het IsraŽlische leger werden verdreven. Hun erkende recht van terugkeer is verankerd in de internationale rechtsorde.
- Nederland is zeer bezorgd over de conclusies van de organisaties UN ESCWA, B'Tselem en Human Rights Watch dat IsraŽl zich schuldig maakt aan, onder andere, de misdaden van apartheid en vervolging.
- Nederland erkent dat het zich de afgelopen decennia onvoldoende rekenschap heeft gegeven van het lot van de Palestijnen, en heeft nagelaten hen te beschermen. Van een rechtvaardig Nederlands beleid is geen sprake geweest, ondanks Nederlandse verplichtingen onder internationaal recht en de eigen grondwet.
- Nederland erkent en steunt het Palestijnse recht op zelfverdediging binnen de grenzen van het internationaal recht.
- Nederland neemt concrete maatregelen tegen IsraŽl om af te dwingen dat een einde wordt gemaakt aan de grondoorzaken van de huidige geweldsexplosie, waaronder de voortdurende bezetting en annexatie van Palestijns gebied, het IsraŽlische apartheidsregime, de blokkade van Gaza, en de andere schendingen van het internationaal recht.

Bron: The Rights Forum