Vredesduif met olijftak in snavel.

Open brief B'Tselem

21-5-2021 De IsraŽlische vredesorganisatie B'Tselem heeft naar aanleiding van de recente geweldsuitbarsting een open brief uitgegeven die verscheen op de voorpagina van de kwaliteitskrant Haaretz. In die brief wordt het geweld gezien als het eindresultaat van het IsraŽlische apartheidsregime.

 

Tekst van de open brief:

Het huidige geweld doorheen IsraŽl/Palestina is het eindresultaat van het apartheidsregime dat het hele gebied controleert. Onder dit regime kan ongeveer de helft van de bevolking tussen de rivier Jordaan en de Middellandse Zee - Joden - volwaardige levens leiden en bescherming van zijn mensenrechten genieten, terwijl de andere helft - Palestijnen - dat niet kan.

Het weerzinwekkende straatgeweld dat we zien is hartverscheurend afschrikwekkend en moet krachtig veroordeeld worden. Eender welk geweld tegen burgers is absoluut verwerpelijk. Dit geweld loopt echter dieper dan wat de camera's kunnen vatten. De maatregelen die het IsraŽlische regime toepast om Joodse suprematie over het hele gebied te verzekeren is inherent gewelddadig. Luchtaanvallen, beschietingen en granaten zijn zichtbaar, maar wetten, militaire orders, bureaucratie, beleidsmakers en rechters die dit systeem in stand houden zijn bijna onzichtbaar. "De orde herstellen" betekent dat Joden kunnen terugkeren naar hun vreedzaam leventje, terwijl de Palestijnen overleven onder de laars, onderworpen aan onophoudelijk, aanhoudend geweld dat voor Joden onzichtbaar is.

Een realiteit die gebaseerd is op georganiseerd geweld is niet alleen immoreel - het is een gevaar voor ons allen. Daarom stelde de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948: "Het is essentieel, als de mens niet gedwongen wordt als laatste strohalm tot rebellie tegen tirannie en onderdrukking, dat mensenrechten beschermd moeten worden..."

We hebben allen recht op leven onder een regime dat recht en kwaliteit verzekert voor beide volkeren. Een regime dat alle mensen die hier leven toelaat hun recht op leven en op veiligheid uit te oefenen, evenals hun vrijheid om te creŽren, te leren, te dromen, te beminnen.

Wij verlangen allen naar het leven. Voor ieder van ons.

Deze open brief verscheen in de IsraŽlische krant Haaretz ('het land') op de voorpagina van 14 mei 2021. Vertaling van de Engelse tekst door Lode Vanoost.

B'Tselem ('naar Gods beeld') is een Joods-IsraŽlische mensenrechtenorganisatie in Jeruzalem die schendingen van de mensenrechten in de door IsraŽl bezette gebieden volgt, archiveert en becommentarieert. De organisatie heeft ook een kantoor in Washington DC. In januari 2021 bracht de organisatie een onderzoeksrapport uit waarin IsraŽl een apartheidsregime werd genoemd. Volgens de IsraŽlische media zijn de rapporten van B'Tselem "een betrouwbare bron van informatie".

Bron: De Wereld Morgen