Vredesduif met olijftak in snavel.

Investeringen in kolonies

14-7-2021 De Tweede Kamer heeft op 8 juli een motie van Jasper van Dijk (SP) aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen in gesprek te gaan met Nederlandse pensioenfondsen over terugtrekking van hun investeringen in bedrijven die actief zijn in de illegale IsraŽlische kolonies.

 

De tekst van de aangenomen motie luidt:

'De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederlandse pensioenfondsen beleggen in bedrijven die actief zijn in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied; verzoekt de regering in gesprek te gaan met deze beleggers om erop aan te dringen deze investeringen terug te trekken, en gaat over tot de orde van de dag.'

De motie werd met 79 stemmen voor aangenomen. D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, DENK, Volt, BIJ1, en Fractie Den Haan stemden voor.

Het is belangrijk dat de aandacht van de Tweede Kamer weer op de beleggingen van de pensioenfondsen is gevestigd. In april beschreven wij in een artikel hoe Nederlands grootste pensioenfondsen ABP en PFZW nog altijd investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de kolonisering van Palestijns gebied. Aan een gebrek aan informatie kan dat niet liggen: de bedrijven waarin deze pensioenfondsen investeren werden begin vorig jaar door de VN-lijst op een 'zwarte lijst' gezet. Het Noorse pensioenfonds KLP geeft wat dat betreft het goede voorbeeld. Maandag maakte KLP bekend niet langer te beleggen in zestien bedrijven vanwege hun banden met de IsraŽlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever. PFZW investeert nog altijd in twaalf van deze zestien bedrijven.

Bron: The Rights Forum