Vredesduif met olijftak in snavel.

IsraŽl een totalitaire staat?

15-1-2011 In december 2010 liet de IsraŽlische Coalitie van Vrouwen voor Vrede een rapport het licht zien met de titel 'Totale oorlog: IsraŽl tegen de democratie'. Dit rapport beschrijft de toenemende politieke vervolging van vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties.

 

In het ruim 60 bladzijden dikke rapport is sprake van antidemocratische wetten, het optreden van de geheime politie Shin Bet in samenwerking met de rechtbank, het nadrukkelijker optreden en intrigeren van openlijk facistische organisaties en lobbygroepen als Im Tirtzu of z.g. onderzoeksbureaus als NGO-monitor, die het rechtse parlement soms met succes beÔnvloeden.

De organisaties die volgens NGO Monitor terroristen steunen, zijn o.a. Amnesty International, Human Right Watch en Oxfam Novib, en recentelijk - zoals blijkt uit een interventie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken - ook de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingshulp ICCO.

In dit verband wordt in de conclusie de volgende uitspraak van IsraŽls machtigste staatsman aangehaald. ďEr is een verband tussen elementen die zogenaamd bezorgd zijn over mensenrechten met elementen die meer dan elk ander element deze mensenrechten met voeten treden. Dit verband neemt slechts ťťn doel op de korrel of heeft in het begin het vizier daarop gericht, en dat is het voortbestaan van de staat IsraŽl Ö en daarom zijn we getuigen van een toenemende vloedgolf. Dat is de ideologische grondslag. Dat ontkiemt allereerst in Europa. Het brengt een soort politieke correctheid teweeg, vindt zijn weg in belangrijke segmenten van de media en breidt zich langzaam uit, en overtuigt ook regeringenĒ. Bibi Netanyahu, juni 2010.

Hieronder volgt een selectie van de maatregelen en feiten uit het rapport die door de bovengenoemde uitspraak van Netanyahu wordt gedekt. De volgende wetten zijn onder de huidige regering Netanyahu door de Knesseth aangenomen:

Verbod om de dag van de onafhankelijkheid van de staat IsraŽl te herdenken als ďdag van de NaqbaĒ, daarover geschiedenisonderwijs te geven of op andere manier te publiceren. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de overtreder gestraft worden met maximaal drie jaar gevangenis; uiteindelijk is aangenomen dat de instellingen (scholen) of personen zouden worden uitgesloten van elke vorm van subsidie.

Verbod van financiŽle steun van buitenlandse organisaties aan IsraŽlische verenigingen. Wie deze steun toch ontvangt, riskeert een jaar gevangenisstraf. Deze wet is vooral gericht tegen vredesorganisaties en charitatieve instellingen voor minderheden. Zionistische organisaties en kolonisten vallen buiten deze wet.

Anti-boycotwet. Wie oproept tot een boycot of economische uitsluiting kan gerechtelijk worden veroordeeld tot een schadeloosstelling van minimaal 30.000 shekel aan het getroffen joodse bedrijf. Deze wet betreft ook bedrijven in nederzettingen in de bezette gebieden.

Antiterreurwet: Onder steun aan terrorisme wordt ook begrepen: steun aan Palestijnse onderwijsinstellingen, charitatieve instellingen en welzijnsinstellingen. Verder wordt activiteit tegen soldaten in de bezette gebieden gezien als een terreurdaad. ďIndirecte hulpĒ aan terreur wordt zwaar gestraft, ook al gebeurt dat onopzettelijk of zonder dat iemand zich daarvan bewust is. Iemand die van terrorisme wordt verdacht kan zonder proces gevangen worden gehouden op bevel van het leger of de geheime dienst Shin Bet. De wet past de norm toe van Robespierreís Verdachtenwet uit 1793: Wie van terrorisme wordt verdacht, is bij voorbaat schuldig en moet zelf voor de rechtbank - als het daartoe komt - zijn onschuld bewijzen.

De volgende wetten zijn in voorbereiding:

Verplichte loyaliteitsverklaring van elke burger aan de staat IsraŽl, waarin hij zich bereid verklaart elke dienstplicht te vervullen die hem wordt opgelegd: leger, arbeidsdienst etc.

Invoering van ballotagecomissies in gemeenten of wijken, die ongewenste personen kunnen uitstoten.

Een verplichte eed van trouw aan de zionistische staat IsraŽl en zijn beginselen voor gekozen volksvertegenwoordigers, wat de verkiesbaarheid van kandidaten die voor Arabische belangen opkomen uitsluit.

Een verplichte bereidverklaring voor filmproducenten en cineasten om hun werk ter beoordeling aan de zionistische staat voor te leggen.

Een wet die illegaal binnengekomen vluchtelingen straft met zeven jaar gevangenisstraf en ook degene die hen helpt

Ontzegging van het IsraŽlische staatsburgerschap voor veroordeelden voor spionage of (hulp aan) terrorisme. Wat voor Arabieren (en wellicht ook voor joden) praktisch verbanning en deportatie betekent.

Verbod voor staatssteun aan kunstenaars en atleten die geen militaire dienstplicht hebben vervuld.

Reeds nu is het al praktijk dat processen die worden gevoerd op aangifte van de Shin Bet geheim zijn en dat ook de vonnissen en gerechtelijke strafbevelen niet openbaar mogen worden gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de publicatie van zaken die de Shin Bet liever geheim had willen houden, wat voor de rechter als Ďspionageí wordt aangebracht. Met name journalisten die kennis hebben van oorlogsmisdaden in bezet gebied worden daarvan het slachtoffer. Brengt men dit in verband met de regels over gevangenzetten zonder proces en deportatie die hierboven zijn beschreven, dan kan men in IsraŽl reeksen verdwijningen verwachten. Het rapport spreekt nu al van martelverhoren Ė maar dat is geen nieuws meer.

Uit het rapport blijkt dat de regering Netanyahu zich in toenemende mate zal gaan keren tegen burgers in eigen land en zich daar zal gaan gedragen als het leger in de bezette gebieden. Zij zal zich vooral keren tegen de vrijheid van meningsuiting. het verzet tegen oorlogsmisdaden van het IsraŽlische leger en tegen zowel linkse als orthodoxe gewetensbezwaarden, die als vijanden van het land worden gezien. Het zal niet lang meer duren of IsraŽl zal in het gehele land voor alle burgers ophouden een democratische staat te zijn, hetgeen door een agressieve minderheid luid zal worden toegejuicht.

Volledige tekst van het rapport: coalitionofwomen.org/home/english/articles/Political_Persecution_Report/AllOutWar-internet-ENG.pdf+

15-1-2011