Vredesduif met olijftak in snavel.

IsraŽl: twee dienstweigeraars

5-2-2016 In strijd met het door de Verenigde Naties vastgestelde recht op gewetensbezwaren worden Tair Kaminer en Tanya Golan gevangen gehouden. Een veroordeling wegens dienstweigeren gaat volgens het draaideur principe. Steeds enkele dagen in de nor, dan weer vrij. Dienstweigeraars houden vol, het is een gewetenszaak! Een nieuwe veroordeling tot een gevangenisstraf volgt, telkens langer.

 

foto Tair Kaminer

Tair Kaminer
Op 1 februari j.l. werd de Israelische dienstweigeraar Tair Kaminer opnieuw tot gevangenisstraf veroordeeld. Zij meldde zich kort daarvoor bij het recruteringsbureau in Tel Hahomer, nadat ze al eerder een 20 dagen durende gevangenisstraf had uitgezeten waarover in Vredesnieuws is bericht. Nu een veroordeling tot 25 dagen. De 19-jarige Tair Kaminer weigert de dienstplicht -die in Israel ook voor vrouwen bestaat-, omdat ze geen dienst wil vervullen in een leger dat de Palestijnse gebieden bezet houdt. "Ons werd altijd gezegd dat er geen andere dan een militaristische oplossing is. Maar ik vind dat dit de meest destructieve methode is en dat er alternatieven zijn. Ik wil ons allen eraan herinneren dat we andere mogelijkheden hebben: onderhandelen, vrede nastreven, met optimisme en een werkelijke wens als gelijken in vrijheid en zekerheid leven." Haar indringende verklaring staat hier .

affiche met foto Tanya Golan

Tanya Golan
Eind januari sloot de 20-jarige Tanya Golan zich bij Tair Kaminer aan door haar geinspireerd: "Ik protesteer tegen een wet die teenagers dwingt in het leger te gaan. Ik heb geen vertrouwen in een authoritaire hierarchie. Het leger is in handen van de bourgoisie, de regering en de bewapenigsfirma's. Zij zijn het die van het israelisch-palestijns conflict profiteren en nooit en te nimmer de economische controle over de Westbank zullen loslaten. Ik weiger deel te nemen aan een racistische, discriminerende en onderdrukkende organisatie die decennia lang millioenen mensen van hun burgerrechten heeft beroofd.... Je stem gebruiken helpt in elk geval en ik nodig iedereen uit die een stem heeft die te nu gebruiken. Want het is zonneklaar dat er slechte dingen gebeuren als de goede mensen niks doen." Ook Tanya Golan werd vervolgens gevangen gezet. De volledige verklaring van Tanya is hier te vinden.

In strijd met de mensenrechten
In een besluit van januari 2007 heeft de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties gewetensbezwaar erkend als een legitieme uitoefening van het recht op vrijheid van gedachte, geweten an godsdienst, zoals dat gegarandeerd wordt door Artikel 18 ICCPR. Herhaaldelijke gevangenneming is een aantasting van internationale wettelijke standaards. De "UN Working Group on Arbitrary Detention" kwam tot de conclusie dat herhaaldelijke gevangenneming van gewetensbezwaarden in Israel arbitrair is en derhalve in strijd met artikel 14 ß7 van het ICCPR, dat ook ondertekend is door Israel.

Solidariteit
Om je solidariteit uit te drukken kan je een email sturen naar mesarvot.im@gmail.com. Je berichten worden dan aan hen doorgegeven. War Resisters' International eist omiddelijke vrijlating van Tair en Tanya. Daar kan je je bij aansluiten met een email aan de Israelische minister van defensie. Die email is hier al voorbereid in een formulier.

bron: WRI en Connection e.V.