Vredesduif met olijftak in snavel.

Schrijfactie

14-3-2016 Opnieuw heeft IsraŽl schade toegebracht aan een Nederlands hulpproject in Palestina. Maar in Nederland werd dit amper opgemerkt; zo alledaags is het verwoesten van dergelijke projecten door IsraŽl. Van de Nederlandse belastingbetaler wordt verwacht dat hij zonder morren bijdraagt aan IsraŽls destructie van Palestina.

 

De praktijk wijst uit dat hij die rol inderdaad vervult, en dat ook de recentste IsraŽlische verwoesting in stilte passeert: op naar de volgende!

No more: het is de de hoogste tijd dat deze waanzin stopt. Dat zal echter alleen gebeuren als eerst een storm van protest en herrie losbarst, en die kan alleen van ons komen. Als wij hier al geen issue van maken, doet niemand het. Daarom wordt een schrijfactie georganiseerd aan de buitenlandwoordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer, met een kopie aan de Nederlandse ambassade in Tel Aviv (algemene adres en economische afdeling); het kan geen kwaad om ze in Tel Aviv op de hoogte te houden van het leven buiten hun bubble.

Laat ook van je horen. Gebruik daartoe onderstaande tekst of schrijf je eigen. Dwing de Tweede Kamer om dit te adresseren. Voor wie daar de tijd voor heeft: om de druk op te voeren is het zinvol om ook de media te informeren, politieke partijen te benaderen (die hebben vaak een buitenlandcommissie of werkgroep), en wellicht zijn er overheidsinstanties (zoals een ombudsman) die hierover gaan.

Tekst voorbeeldmail:

Aan:
hantenbroeke@tweedekamer.nl, m.servaes@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl, j.houwers@tweedekamer.nl, klein@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl

Kopie aan:
tel@minbuza.nl, TEL-ea@minbuza.nl

Onderwerp: Stop vernietiging van Nederlandse ontwikkelingsprojecten door IsraŽl

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Afgelopen week werd bekend dat IsraŽl een Palestijns landbouwproject heeft vernietigd, waaraan Nederland tien miljoen dollar had bijgedragen. Het betreft het project 'Land and Water Resource Management for Agricultural Development in the West Bank', dat in augustus 2013 werd gestart. De vernietiging ervan wordt in deze artikelen beschreven:

IsraŽl ontmantelt door Nederland ondersteund ontwikkelingsproject
Israel vernietigt Nederlands ontwikkelingsproject

Het is niet voor het eerst dat door Nederland gesteunde projecten - zowel op de Westoever als in Gaza - door IsraŽl worden vernietigd, beschadigd of tegengewerkt. Ook het nu gesloopte project viel eerder ten prooi aan IsraŽlische sabotage. Volgens BNR worden IsraŽls verwoestingen door diplomaten en ontwikkelingswerkers zelfs ingecalculeerd: 'Het is mogelijk dat we boetes moeten betalen, of dingen twee keer moeten betalen, omdat ze ontruimd worden'.

Ik vraag u of de Kamer van deze praktijk op de hoogte is, en hoe daar tegen opgetreden wordt. Het blijven vergoeden van de door IsraŽl aangerichte schade klinkt nobel, maar als mede-financier van de repeterende schade mag ik van u eisen dat deze bewuste verkwisting van geld en middelen (nota bene door een veronderstelde bondgenoot) stopt, met nadrukkelijke inachtneming van de Palestijnse belangen.

Ik roep u op minister Koenders opdracht te geven om hierover de IsraŽlische ambassadeur te ontbieden. Dit met de eis tot uitleg, excuses, herstel van de schade, en de garantie dat andermans belangen en rechten vanaf nu door de IsraŽli's gerespecteerd zullen worden. Voor tien miljoen dollar mag de belastingbetaler een serieuze verklaring en harde toezeggingen verwachten.

In afwachting van uw antwoord,
en met vriendelijke groet,

(naam, plaats)

14-3-2016