Vredesduif met olijftak in snavel.

Aljazeera over de IsraŽl Lobby

11-1-2017 Op Aljazeera was de vierdelige serie 'The Lobby' te zien, waarin bewijzen van vťrgaande IsraŽlische bemoeienis met de Britse politiek en democratie worden gepresenteerd. De belangrijke vraag die de serie opwerpt: gebeurt in Nederland niet precies hetzelfde?

 

Vanaf woensdag 11 januari zond Aljazeera een vierdelige serie uit die de Investigative Unit (de afdeling onderzoeksjournalistiek) maakte over de beÔnvloeding van de Britse politiek en democratie door IsraŽl. De vier uitzendingen waren op tv en online te bekijken van woensdag 11 t/m zaterdag 14 januari. Bekijk een korte trailer.

Alleen al de aankondiging van de serie leidde zondag jl. in het Verenigd Koninkrijk tot tumult. Ter introductie twee artikelen daarover (intussen zijn er recentere artikelen verschenen en is de eerste betrokkene opgestapt):†

Al Jazeera Investigative Unit:

UK MPs urge probe into Israeli plot against politicians
Al Jazeera reveals discussions between Israeli diplomat and UK civil servant to "take down" anti-settlement politicians.

The Guardian:†

Israeli diplomat who plotted against MPs also set up political groups

Quotes uit het tweede artikel:

"For years the CFI Conservative Friends of Israel and LFI Labour Friends of Israel have worked with - even for - the Israeli embassy to promote Israeli policy and thwart UK government policy and the actions of ministers who try to defend Palestinian rights."

Over de ontmaskerde IsraŽlische diplomaat
In his LinkedIn profile, Masot says his work includes "founding several political support groups in the UK to maximise the Israeli 'firewall'". He also says he helped to secure "adjustments to legislation" in the UK.

Nederlands belang
De betekenis van deze serie voor Nederland is groot. Bij ons is namelijk een vergelijkbaar proces aan de gang. De enige vraag is hoe veelomvattend dat is. De serie van Aljazeera hoort een wake-up call te zijn voor onze media om de IsraŽlische beÔnvloeding van de Nederlandse politiek en democratie gedetailleerd in kaart te brengen en de burger daarover te informeren. Gezien de impact van die beÔnvloeding had dat allang moeten gebeuren. Laat dit wrange jubileumjaar (vijftig jaar IsraŽlische bezetting van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza) het jaar zijn waarin de inhaalslag wordt gemaakt.

Voor de media bestaan legio aanknopingspunten. Uit de losse pols:

- De IsraŽlische ambassadeur in Den Haag loopt de deur van de Tweede Kamer plat, en - zo toonde WikiLeaks aan - veel Kamerleden frequenteren de IsraŽlische ambassade. De gevolgen zijn evident: in de Tweede Kamer worden IsraŽls agenda en belangen gediend. Daaraan worden Palestijnse rechten, de internationale rechtsorde en onze eigen democratische orde opgeofferd. Als IsraŽl het thema is, is een eed op de Grondwet geen cent waard.


- Een actueel voorbeeld. Begin februari wordt in de Tweede Kamer IsraŽls 'War On BDS' (BDS: Boycot, Desinvestering, Sancties) verder uitgevochten. De intentie van de IsraŽl Lobby, en inzet van de debatten, is onder meer een inperking van Nederlandse burgerrechten en het afsnijden van financiering voor organisaties die opkomen voor Palestijnse rechten. Niets is te gek als het om IsraŽl gaat. Zťlfs niet als het belastinggeld kost, zoals bij het onbestraft laten van de structurele vernietiging van EU-projecten door IsraŽl.

- Ook het bedrijfsleven wordt - middels een door IsraŽl geÔnitieerde campagne - onder druk gezet. Kortgeleden werden vier Nederlandse bedrijven door de State of New York op een zwarte lijst geplaatst in een poging hen te dwingen terug te komen op hun besluit om niet samen te werken met IsraŽls bezettings- en koloniseringsmachinerie. De zwarte lijst ťn het plan voor de actie van New York werden 'aangereikt' door IsraŽl. In de serie van Aljazeera is te zien hoe dezelfde werkwijze wordt toegepast, in dit geval om politici uit te schakelen.

- In Nederland zijn in de loop der tijd talloze personen en organisaties belasterd, onder wie politici (denk aan Van Bommel of, korter geleden, fracties in de Amsterdamse gemeenteraad). Het doel is hen te stigmatiseren, intimideren, isoleren en van hun fondsen te ontdoen. Opvallende overeenkomst in al die gevallen is de breed georganiseerde aanpak waarmee dat gebeurt. Aljazeera laat nu zien hoe dat in het Verenigd Koninkrijk in z'n werk gaat; de bovengenoemde IsraŽlische diplomaat heeft een lijstje van politici die hij graag 'taken down' ziet.

- De bemoeienis van de IsraŽli's met het Nederlandse maatschappelijk speelveld is genoegzaam bekend, ook al wordt een formele verbintenis - gelijk de Britse situatie - ongetwijfeld zo veel mogelijk vermeden. Feit is dat het barst van de pro-IsraŽlische lobbygroepen. Aljazeera laat zien hoe die tot stand komen.

- Twee opmerkelijk voorbeelden uit een waslijst van andere:

1. Destijds was de IsraŽlische ambassade op zoek naar duizend 'ambassadeurs' uit alle lagen van de Nederlandse samenleving, die - elk op eigen manier - bereid zouden zijn de publieke opinie te bestoken met hasbara en op te treden in de media.

2. Ten tijde van de laatste full-scale oorlog tegen Gaza, zomer 2014, bezocht de IsraŽlische ambassadeur de Amstelveense 'War Room', waar 80 pro-IsraŽlische activisten 24 uur per dag bezig waren met het verspreiden van nep-nieuws en het versjteren van debat op online podia. De ambassadeur roemde hun inzet in 'de frontlinie in de verdediging van IsraŽl'.

Deze opsomming is verre van compleet. Feit is dat dat het een journalist weinig moeite zal kosten om op basis van de beschikbare kennis en de rijke praktijkhistorie te komen tot een plattegrond van het kluwen dat bekendstaat als IsraŽl-lobby; van de rol van de IsraŽlische regering daarin, in welke hoedanigheid dan ook; en van de omvang waarin deze Lobby in onze democratie en samenleving opereert.

Bron: Aljazeera Investigative Unit