Vredesduif met olijftak in snavel.

Mars van New Delhi naar Genčve

25-9-2019 Op 2 oktober start er in New Delhi een mars die een jaar later zal eindigen in Genčve. 50 tot 200 activisten zullen 10.000 km lopen door 14 landen. Doel van de mars is: het elimineren van armoede en sociale uitsluiting, het aanpakken van het klimaatcrisis en het stoppen van conflict en geweld. De mars maakt deel uit van de Jai Jagat campagne met als slogan 'One planet, all of us'.

 

Jai Jagat: A Global Campaign for Peace & Justice is een initiatief vanuit de landlozenbeweging in India (Ekta Parishad) samen met partners en gemeenschappen waarmee zij al jaren werken. Honderdduizenden mensen brachten zij op de been voor landrechten en livelihoods in India, waardoor vrouwen en gemeenschappen sterker werden en wetgeving werd verbeterd. Nonviolence (in de breedste zin van het woord en sterk geinspirieerd door Gandhi) is hierbij altijd zowel middel als doel. Nu willen zij - mede n.a.v. de uitdagingen waar de wereld voor staat en ter ere van Gandhi's 150e geboortedag - deze visie en ervaring met de rest van de wereld delen, van burgers tot maatschappelijke organisaties tot beleidsmakers. Hiermee willen zij ook een impuls geven aan de implementatie van de Sustainable Development Goals en het principe van 'Leave no one behind', evenals verschillende mensenrechten en vredesprocessen waar de VN en i.h.b. Genčve-based instituties een rol in spelen.

 

Wat gaat er gebeuren?

 

Op 2 oktober 2019 zullen 50-200 marchers vanuit New Delhi vertrekken richting Genčve, waar zij een jaar, 14 landen en 10.000 km later zullen aankomen om van 26 september tot 3 oktober 2020 in gesprek te gaan met 5000 activisten, civil society vertegenwoordigers en VN instellingen. Dialoog tussen deze verschillende groepen is is een belangrijke focus om van elkaar te leren, netwerken te versterken en beleidsmakers te beďnvloeden opdat nonviolence en inclusie hoger op de agenda komen EN praktisch toepasbaar worden gemaakt.

 

De brede paraplu biedt ruimte om verschillende uitdagingen en oplossingen - en in het bijzonder hun samenhang en het belang van nonviolence - onder de aandacht te brengen. Van climate justice tot nonviolent economy tot vrouwelijk leiderschap en vredesdialoog. Verschillende VN organisaties zijn al aan boord. Burgers en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd een rol te spelen tussen nu en oktober 2020, van het organiseren van lokale events, social media outreach tot een 'mars' naar Genčve (uit België, Frankrijk, Spanje, Zweden zullen ook mensen gaan lopen) en de People's en VN dialogues die in Genčve zullen plaatsvinden. Ook worden er case studies gepubliceerd met inspirerende voorbeelden van groepen die lokaal oplossingen hebben gevonden of juist een mondiaal probleem hebben aangepakt op 'nonviolence' wijze.

 

Ook vanuit Nederland?

 

Er zijn verschillende opties voor Nederlandse organisaties en individuen om deel te nemen en bij te dragen:
- Een mars in of vanuit Nederland organiseren (bv. Den Haag - Genčve: 2 steden van vrede en mensenrechten).
- Een evenement rond de lancering (2 oktober 2019) en/of op andere momenten (al dan niet gekoppeld aan bestaande events, (beleids)processen e.a. in Nederland.
- Online (solidariteits) acties en outreach gedurende het jaar (al dan niet i.s.m. andere europese/mondiale groepen).
- Case study leveren met voorbeeld van vredesopbouw/ dialoog/ ander people-powered initiatief voor vrede enrechtvaardigheid.
- Event in Genčve mede organiseren (sept/okt 2020) en/of betrokken zijn bij advocacy daar (en in NL).
- Het opzetten van een formeel Jai Jagat comité in Nederland om e.e.a. te coordineren en/of fondsenwerving te ondersteunen.

 

Mocht u interesse hebben op een of andere manier een rol te spelen in de Nederlandse activiteiten, mail dan naar jaijagatnl@gmail.com. Voor internationale steun of meer informatie, zie de website www.jaijagat2020.org.

25-9-2019