Vredesduif met olijftak in snavel.

Journalist voor de vrede

9-1-2018 Medio 2018 zal het Humanistisch Vredesberaad weer de tweejaarlijks ereprijs 'Journalist voor de vrede' uitreiken. De prijs is bestemd voor een journalist die met onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving een bijdrage levert aan de wereldvrede. Gemotiveerde voorstellen voor kandidaten zijn welkom.

 

De ereprijs voor vredesjournalistiek wordt sinds 2003 uitgereikt door het Humanistisch Vredesberaad aan die journalist/ programmamaker(s)/ publicist of cartoonist, publicerend in het Nederlandse taalgebied en is opgevallen door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving.

 

Het journalistieke werk dient betrekking te hebben op internationale of nationale conflicten, oorlogsgeweld of de conflictgebieden. Door een gedegen onderbouwde weergave van feiten, waarin ook achterliggende oorzaken en de historische context worden belicht, kan bijgedragen worden aan een afgewogen oordeel bij het publiek. Zodat hiermee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het bevorderen van een cultuur van vrede en geweldloosheid.

 

Kritische journalisten zijn de noodzakelijke, democratische dwarsliggers die het spoor naar meer mondiale veiligheid en geweldloze conflicthantering ondersteunen. Iedereen die deze stelling onderbouwd wordt uitgenodigd kandidaten voor te dragen!

info@humanistischvredesberaad.nl, tel: 0647139247, HVB, Postbus 235, 2300AE Leiden.

Bron: Humanistisch Vredesberaad