Vredesduif met olijftak in snavel.

De nucleaire impasse voorbij?

28-6-2016 De Tweede Kamer, nam in mei vier moties aan voor afbouw van kernwapens in Nederland, Europa en de wereld. Daarom deze manifestatie, waar organisaties en experts argumenten en adviezen zullen geven ter ondersteuning van minister Koenders in de strijd voor een kernwapenvrije wereld.

 

Een wereld zonder kernwapens! Dat wil 85% van de bevolking, dat wil de regering, net als allerlei organisaties in Nederland en daarbuiten, zoals de VN in haar allereerste resolutie (1945), en ook de NAVO. In 1970 hebben vrijwel alle landen - inclusief de kernwapenstaten - zich zelfs tot totale afbouw van atoomwapens verplicht, via het zogenaamde Non-Proliferatieverdrag, artikel 6.

 

Waarom is er dan een geldverslindende modernisering gaande - alleen al in de VS voor één biljoen dollar - voor wapens die bedoeld zijn om niet te gebruiken? Hoeveel ziekten kunnen daarmee voorkomen of genezen worden? Of moeten we wachten tot één uit de reeks (bijna-)ongelukken écht uit de hand loopt - om maar te zwijgen van het risico op nucleaire cybercrime en terrorisme? Experts achten de huidige situatie dan ook gevaarlijker en instabieler dan tijdens de Koude Oorlog, en de medische wereld waarschuwt voor menselijk lijden op ongekende schaal, waarbij structurele humanitaire hulp een illusie is! Besprekingen over verdere reductie van die resterende 16.000 kernwapens zitten echter al jaren in een impasse.

 

Daar mogen wij niet in berusten! Aldus ook de Tweede Kamer, die in mei vier moties aannam voor afbouw van kernwapens in Nederland, Europa en de wereld, met een actieve rol voor de regering, onder andere door aansluiting te zoeken bij de 130 landen die een wereldwijd verbod willen op kernwapens. Daarom deze manifestatie, waar organisaties en experts argumenten en adviezen zullen geven ter ondersteuning van minister Koenders in de strijd voor een kernwapenvrije wereld.

 

Met bijdragen van:

* Ko Colijn, Clingendael,
* Karin van den Broeke, Wereldraad van Kerken,
* Cathy van Beek, Raad van Toezicht UMC-Radboud
* Mirjam de Bruin, Nederlandse Rode Kruis,
* Geert van Rumund, burgemeester Wageningen, Mayors for Peace,
* Phon van den Biesen, advocaat Marshall-eilanden in de zaak tegen kernwapenstaten
* Gijs Scholten van Aschat (o.v.), acteur
* Ira Helfand, Co-president International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Nobelprijs voor de Vrede 1985).

www.nvmp.org/manifestatie-de-nucleaire-impasse-voorbij/