Vredesduif met olijftak in snavel.

Kernwapenverbod?

13-4-2017 In maart van dit jaar beginnen in New York de eerste onderhandelingen over een verdrag om kernwapens te verbieden. In mei zal bekend zijn welke mogelijkheden of belemmeringen deze eerste ronde heeft opgeleverd. Hoe moeten we tegen dit verdrag in wording aankijken vanuit historisch perspectief? Hierbij zijn tal van vragen te stellen waarop we op 20 mei een antwoord hopen te vinden.

 

Is er sprake van een baanbrekende ontwikkeling? Of is het een zoveelste, doodlopende, weg met valkuilen? Hoe past dit in de 45 jaar na het Non Proliferatie Verdrag? Met name in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er tienduizenden kernwapens opgeruimd, waarom gebeurt er nu al decennia lang bijna niets? Was er toen sprake van oude rommel die toch weg moest? Is er met de huidige 15.000 kernwapens wereldwijd een bodem bereikt? Of ontbreekt politieke wil en is er geen behoefte om verder te gaan met reduceren? Zijn we met Putin en Trump achter de rode knop inderdaad dichter bij 12 uur beland zoals de Doomsday clock ons wil doen geloven?

Zijn kernwapens niet obsoleet, verouderd, kunnen we met high tech moderne wapens niet veel effectiever ingrijpen in conflicten dan met mens- en milieuvernietigende wapens?

De sprekers op dit symposium zullen nader ingaan op deze vragen en ontwikkelingen. Bieden ze mogelijkheden? Hoe lang is de weg naar een kernwapenvrije wereld en welke horden moeten nog genomen worden?

* Sico van der Meer, onderzoeker aan het Instituut Clingendael, expert op het gebied van kernwapenproblematiek en schrijver van Accelerating global nuclear disarmament.

* Susi Snyder, PAX voor vrede, was aanwezig bij de eerste VN-onderhandelingsronde in New York. Wat waren haar ervaringen?

* Elmar Hellendoorn (o.v.), geopolitiek adviseur, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is gepromoveerd op het Nederlandse nucleair beleid in de jaren vijftig en staat kritisch tegenover het wegvallen van nucleaire afschrikking.

* Herman Spanjaard is als scheidend NVMP-voorzitter gevraagd om aan het eind van de middag zijn persoonlijke reflectie te geven op het kernontwapeningsproces en hoe hij dat zelf meer dan twintig jaar binnen de NVMP heeft ervaren. Wat waren voor hem belangrijke gebeurtenissen en ijkpunten. Hoe ziet hij de toekomst?

Deze bijeenkomst, inclusief lunch (12.00 uur), kost 25. Wl gaarne aanmelden: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, office@nvmp.org, tel. 06-42009559.

Bron: NVMP