Vredesduif met olijftak in snavel.

Teken tegen kernwapens

4-3-2009 Een kernwapenvrije wereld is bovenal een kwestie van politieke wil. Die lijkt momenteel te ontbreken en daaraan wil IKV Pax Christi iets doen met een handtekeningenactie op internet. Een uitgebreid rapport onderbouwt de actie.

 

Kernwapens bedreigen onze wereld nog altijd. De negen landen die samen meer dan 25.000 kernwapens bezitten, houden zich niet aan de afspraken om te werken aan een kernwapenvrije wereld. Diverse landen werken aan de ontwikkeling van eigen kernwapens, en er is de vrees dat nucleaire technologie en kernwapens in handen van terroristen terecht komen. IKV Pax Christi acht het moreel onaanvaardbaar om te blijven vertrouwen op de dreiging met nucleaire vernietiging van het menselijk leven op grote schaal.

Een kernwapenvrije wereld is bovenal een kwestie van politieke wil. En er zijn zeker nieuwe kansen. De voormalige ministers Kissinger en Shultz roepen de Verenigde Staten op zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland roepen voormalige ministers en regeringsleiders op tot een kernwapenvrije wereld. President Obama heeft nucleaire ontwapening hoog op zijn agenda staan. Minister Verhagen heeft het einddoel (een kernwapenvrije wereld) omarmd maar heeft zijn visie nog niet vertaald in moedige politieke stappen.

IKV Pax Christi heeft onlangs het rapport Een Kernwapenvrije Wereld uitgebracht. Het rapport bouwt voort op de morele afwijzing van kernwapens, zoals die al tientallen jaren voor de vredesbeweging overeind staat, biedt een analyse van de kansen van dit moment en presenteert een appel dat de kern vorm van de nieuwe campagne tegen de kernwapens. Hier kunt u het rapport downloaden:
www.vredesmuseum.nl/download/kernwapenvrije_wereld.pdf

Teken het appel!
De tijd is rijp voor concrete stappen! Wij sluiten ons aan bij de internationale oproepen voor nucleaire ontwapening en roepen onze regering op om:
1. officieel te verklaren dat zij de oproep tot een kernwapenvrije wereld in 2020 steunt
2. zich uit te spreken voor een kernwapenvrij Europa in uiterlijk 2015
3. de kernwapentaak van de Nederlandse luchtmacht te beŽindigen

Nederland mag niet achterblijven! Steun deze oproep aan de Nederlandse regering op www.nonukes.nl+

Bron: IKV Pax Christi, 26-2-2009