Vredesduif met olijftak in snavel.

Aktieweek tegen kernwapens

27-7-2019 Een wake tegen oorlog en geweld in Enschede op zaterdag 3 augustus, een demonstratie bij Urenco Gronau op zondag 4 augustus, een Hiroshima-herdenking met een die-in op dinsdag 6 augustus in combinatie met de doortocht van de Friedensfahrradtour Nordrhein-Westfalen door Enschede en een Nagasaki-herdenking tijdens het Coventrygebed op vrijdag 9 augustus.

 

Ziedaar de bestanddelen van een Duits-Nederlandse actieweek in Enschede en Gronau middenin de zomer die de herdenking van de tot dusver enige twee atoombomaanvallen 74 jaar geleden koppelt aan de nieuwe kernwapendreiging die op dit moment volop gaande is.

 

Internationale context
Op vrijdag 2 augustus a.s. verloopt namelijk de termijn van zes maanden die op 1 februari jl. inging toen de Amerikaanse president Trump en één dag later zijn Russische ambtsgenoot Poetin in INF-verdrag opschorten. Als er vóór 2 augustus geen toenadering tussen beide presidenten tot stand komt, houdt dit aan het eind van de Koude Oorlog door Reagan en Gorbatsjov gesloten verbod op kernwapens voor de middellange afstand (500 tot 5.500 km) op te bestaan en kunnen in Europa - want alleen daar liggen de machtsblokken zo dicht bij elkaar - de kruisraketten (weer) geplaatst worden die onder de bepalingen van dit INF-verdrag werden verwijderd. In combinatie met de door zowel Trump als Poetin aangekondigde "modernisering" van de kernwapenarsenalen is dit een zeer reële dreiging die gezien de oplopende spanningen tussen Rusland en de NAVO ook nog eens zeer riskant is.

 

Acties in Enschede en Gronau
De actieweek begint op zaterdag 3 augustus met de maandelijkse wake tegen oorlog en geweld die Enschede voor Vrede voor de 28ste achtereenvolgende keer tussen 12 en 13 uur op het Ei van Ko (het plein voor het Enschedese stadhuis) organiseert.
Op zondag 4 augustus vindt dan tussen 13 en 14 uur bij de hoofdpoort van de Urenco-vestiging in Gronau (Röntgenstraße 4 op Industriegebiet Ost) een demonstratie plaats tegen de verrijking van uranium die noodzakelijk is voor kerncentrales maar zeker ook voor kernwapens. Er zijn elkaar tegensprekende berichten als zou het Duits-Nederlands-Britse Urenco-concern betrokken zijn bij het Amerikaanse kernwapenprogramma. Enschede voor Vrede ondersteunt deze demonstratie.
Op dinsdag 6 augustus zal voor het tweede achtereenvolgende jaar door Enschede voor Vrede een die-in gehouden worden om de kernwapenaanval 74 jaar geleden op Hiroshima te herdenken, te waarschuwen voor een herhaling en te protesteren tegen de ontwikkelingen die zo'n herhaling dichterbij brengen. Net als vorig jaar zal de die-in plaats vinden op de Oude Markt, maar dit keer pas aan het eind van de middag om 17.00 uur.

 

Friedensfahrradtour Nordrhein-Westfalen doet Enschede aan
Dat laatste heeft alles te maken met de dit jaar voor de zesde achtereenvolgende keer door de Duitse vredesorganisatie DFG-VK (Deutsche FriedensGesellschaft / Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) in Nordrhein-Westfalen georganiseerde vredesfietstocht die dit jaar door Enschede voert. Deze fietstocht waarbij verschillende locaties die met oorlog en vrede te maken hebben, begint dit jaar op 3 augustus bij de vestiging van de Duitse wapenproducent Rheinmetall in Düsseldorf en zal op 10 augustus eindigen bij het hoofdkwartier van de nog altijd in Duitsland verblijvende Britse troepen in Bielefeld.
Dinsdagmiddag 6 augustus komt deze fietskaravaan met enkele tientallen deelnemers in Enschede aan om deel te nemen aan de Hiroshima-die-in. 's Avonds vanaf 19.00 uur zal in de Wintertuin van de Wonne (Noorderhaven 25) een informele ontmoeting plaatsvinden tussen deelnemers aan deze vredesfietstocht en Enschedeërs die zich voor vrede inzetten. Op woensdagochtend 7 augustus krijgen ze een stadswandeling door "de meest Duitse stad van Nederland" aangeboden waarna ook een bezichtiging van de restanten van de tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gebouwde Fliegerhorst op de voormalige Vliegbasis Twenthe op het programma staat.
Op donderdagochtend 8 augustus zal de vredesfietstocht Nederland weer verlaten om via Gronau (waar andermaal Urenco op het programma staat) hun reis richting Bielefeld voort te zetten.

 

Nagasaki-herdenking
Op vrijdag 9 augustus tenslotte zal tijdens het wekelijkse Coventrygebed het bombardement op Nagasaki herdacht worden. Dit oecumenische gebed om vrede en verzoening is ontstaan in het tijdens de Tweede Wereldoorlog door een Duits bombardement zwaar getroffen Engelse Coventry en wordt inmiddels in 300 steden wereldwijd gehouden die ook zwaar door oorlogsgeweld zijn getroffen. Enschede heeft zich op 22 maart jl. als 15de stad in Nederland bij dat initiatief aangesloten; 74 jaar na één van de omvangrijkere bombardementen op de stad. Zoals elke vrijdagmiddag begint het om 13.15 uur in de Wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25.

www.enschedevoorvrede.nl