Vredesduif met olijftak in snavel.

Nuclear weapon free world

14-8-2019 Op dinsdag 26 november, 13.00-18.00 uur, organiseert de NVMP in het Vredespaleis te Den Haag een bijeenkomst onder de titel Urgent appeal for a nuclear weapon free world, ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. Deze middag is bedoeld als wake up call, gezien de grote actuele gevaren die de toenemende conflicten en spanningen in de wereld met zich brengen.

 

Noord-Korea versus de VS, India versus Pakistan, INF en het Iran-akkoord opgezegd, een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland, de vergeleken met de Koude Oorlog sowieso al gevaarlijker en instabielere situatie, met vijftienduizend kernwapens in negen landen waarvan duizenden op scherp, met een steeds grotere kans op een (on)bedoelde kernoorlog.

 

Vanaf 2015 heeft de NVMP zich ingezet om de Nederlandse politiek in beweging te krijgen inzake kernwapens, onder andere met een door haar geïnitieerde maatschappelijke coalitie van kerken, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Burgemeester voor Vrede en PAX. En met succes: Nederland nam als enig NAVO-lid deel aan de VN-onderhandelingen voor een kernwapenverbod, en het huidige kabinet '... zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld'. (Regeerakkoord, pag. 47). In dat kader heeft minister Blok het slagen van de Review van het NPV (Verdrag inzake de niet verspreiding van kernwapens) in 2020 tot topprioriteit verklaard, en Nederland heeft daar als vicevoorzitter direct invloed op.

 

Redenen genoeg om juist in ons land zo'n wake up call te organiseren, waarbij prominente politici, diplomaten, experts en de civil society uit binnen- en buitenland zich buigen over genoemde problemen, en ideeën en suggesties zullen aandragen hoe Nederland zich samen met andere landen kan inzetten voor het welslagen van de NPV Review 2020, als betekenisvolle stap naar een kernwapenvrije wereld. Daarbij zal een vertrouwde medische systematiek worden gevolgd:

 

Diagnose: de onacceptabele medisch-humanitaire gevolgen van een nucleair conflict: een onafzienbaar lijden zonder hoop op hulp, en zelfs het risico op het einde van de mensheid;
Prognose: hoe ernstig is de situatie, en hoe urgent de noodzaak om te handelen voor het te laat is;

Therapie: tweeledig, eerst stabilisering om het acute risico van een (onbedoeld) nucleair conflict af te wenden (de-alert, de-targeting, no-first use) gevolgd door de fundamentele oplossing: afschaffing van kernwapens conform artikel VI NPV (preventie).

 

Minister Stef Blok zal de conferentie openen, gevolgd door Izumi Nakamitsu, Under-Secretary-General van de VN, tevens High Representative for Disarmament. Ook zullen spreken: Mary Robinson, voormalig president van Ierland, nu voorzitter van The Elders, independent global leaders working together for peace and human rights, Jon Wolfsthal, Director Nuclear Crisis Group (werkte vijf jaar onder Obama in het Witte Huis aan nuclear disarmament) en Sergey Batsanov, vanaf de Sovjettijd betrokken bij nucleaire ontwapening. Uit Nederland spreken o.a. Susi Snyder (PAX/ICAN) en Sico van der Meer (Clingendael). De voertaal is Engels.

 

De toegangsprijs is € 75 (studenten € 25). U kunt zich al aanmelden, bij voorkeur via deze link:

https://www.nvmp.org/urgent-call-for-a-nuclear-weapon-free-world-vredespaleis-26-november-2019

Of via : office@nvmp.org dan wel 06-42009559. U ontvangt begin september een bevestiging en informatie over de betalingswijze.

 

Bron: NVMP