Vredesduif met olijftak in snavel.

Mariam van Veen

9-11-2021 Op 17 februari j.l., riep Mariam van Veen samen met een dertigtal anderen bij het Ministerie van Defensie op om terug te keren van de heilloze weg naar nieuwe kernbommen. Zij schreef met houtskool een oproep om te stoppen met kernwapens op de gevel van het ministerie. Dit had als doel aan te moedigen tot wederzijds gecontroleerde ontwapening.

 

foto demonstratie 17-2-2021 Den Haag

Op woensdag 10 november staat zij om 11 uur terecht in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

De aangeklaagde is verbaasd en verbolgen over de aanklacht 'baldadigheid' (art 424 WvS). Zij zal deze aanklacht weerleggen en pleiten voor vrijspraak omdat kernwapens een bedreiging zijn voor de mensheid, omdat het parlement er niet over geÔnformeerd wordt en de rechter het zou moeten toejuichen als burgers hun verantwoording nemen door aan de bel te trekken. Zij was lang niet de enige die met houtskool een boodschap voor een kernwapenvrije wereld op het ministerie schreef en zij en de andere deelnemers vinden het oneerlijk dat ze als enige is aangeklaagd. Tenslotte was er geen sprake van baldadigheid omdat het een van tevoren aangekondigde actie betrof met een meditatief en liturgisch karakter.

Voorafgaand aan de rechtszaak is er vanaf 10:15 uur een wake op de stoep van het Paleis van Justitie.

Voor informatie over de wake en de rechtszitting kunt u bellen met Susan van der Hijden, 06 - 3843 2085 en Frits ter Kuile 06 - 3029 5461.

Op de foto ziet u mevrouw van Veen in de rode jas tijdens de actie met naast haar broeders Geerard Labeur en Gerard Mathijsen osb en terwijl Susan van der Hijden het processievaandel vasthoudt.

Meer informatie over de dreigende komst van nieuwe kernbommen

Bron: NoŽlhuis