Vredesduif met olijftak in snavel.

Modernisering kernwapens

17-4-2023 De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie uit in een brief aan minister Hoekstra zorg over de modernisering van de Amerikaanse kernwapens in Nederland. Juist nu Poetin tactische kernwapens in Belarus wil plaatsen, moeten wij geen vergelijkbare stap zetten.

 

Tekst van de brief:

Geachte minister Hoekstra,

Met grote verontrusting heeft de NVMP-Artsen voor vrede kennis genomen van berichten over de vervanging van in ons land gestationeerde Amerikaanse B61 kernwapens door een veel geavanceerdere B61-12 versie. Recentelijk maakte de Russische president Poetin bekend dat hij tactische kernwapens in Belarus zal plaatsen. Eem betreurenswaardige nieuwe stap naar onacceptabele nucleaire escalatie die scherp veroordeeld moet worden. Maar zo'n veroordeling is weinig geloofwaardig als wij een identieke stap zetten met de vernieuwing van de Amerikaanse B61-12.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk diende op 24 november 2022 de volgende motie in: 'verzoekt de regering de Kamer te informeren over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en over de modernisering van kernwapens in Nederland".

Op 22 december 2022 heeft u de Kamer hierover in een brief geantwoord. Ook in het commissiedebat van 22 maart 2023 kwam deze zaak weer aan de orde.

Wij ondersteunen de in dit laatste debat geuite zorgen van Kamerleden Sjoerdsma en Van Dijk. Met name waar het gaat om de risico's die de opslag van kernwapens en de ophanden zijnde modernisering ervan met zich meebrengen voor de bevolking rondom vliegbasis Volkel.

In de Wet Veiligheidsregio's staan details over de verplichting voor het bestuur van een veiligheidsregio om een rampbestrijdingsplan vast te stellen. Het decennialang categorisch zwijgen over de aanwezigheid van kernwapens in ons land doet afbreuk aan deze wettelijke verplichting om bewoners te informeren over de potentiŽle gevaren die hen bedreigen.

Het bericht in de NRC van 3 april j.l. dat volgens de Amerikaanse denktank Federation of American Scientists (FAS) er mogelijk een Amerikaanse kernbom op vliegbasis Volkel beschadigd is, benadrukt deze gevaren eens te meer.

Als artsen weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om bij gevaarlijke situaties een rampenplan paraat te hebben. Daarbij benadrukken wij dat bij een kernramp of kernoorlog de gevolgen dermate ernstig kunnen zijn dat adequate hulp een illusie is. In dat soort gevallen is preventie de enige remedie. Daarom is het voor de NVMP duidelijk dat het kernwapenprobleem alleen opgelost kan worden door het wereldwijd afschaffen van kernwapens.

De NVMP zou u het volgende willen vragen:

* Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord staan dat het, binnen bondgenootschappelijke verplichtingen, bij wil dragen aan een kernwapenvrije wereld. Hoe geeft het kabinet daar binnen het huidige internationale veiligheidsklimaat invulling aan?

* Juist nu de wereld gevaarlijker geworden is, moeten wij als wereldgemeenschap des te meer inspanningen doen om deze massavernietigingswapens de wereld uit te krijgen. Belangrijke stappen daartoe zouden zijn het terugsturen van de Amerikaanse kernwapens en het ondertekenen van het VN-kernwapenverbod, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). In hoeverre is Nederland daartoe bereid?

* Aan het slot van het Commissiedebat op 22 maart werd de volgende toezegging gedaan:

'De minister zegt toe om de wijze waarop de Kamer wordt geÔnformeerd over kernwapens in het kabinet te bespreken en komt daarop terug in het verslag de NAVO-ministeriŽle of de eerstvolgende RBZ en neemt daarbij expliciet mee de modernisering van de kernwapens.' Wanneer valt dit verslag aan de Kamer te verwachten en in hoeverre wordt deze informatie openbaar met name in verband met de veiligheidsrisico's voor de regio rond vliegbasis Volkel?

Met vriendelijke groet,

Marianne Begemann, Secretaris NVMP-Artsen voor vrede

Bron: NVMP