Vredesduif met olijftak in snavel.

'No nukes' van start

29-1-2011 Dit jaar zal opnieuw aandacht worden gevraagd voor kernwapens. Die zijn nog steeds de wereld niet uit. Dat blijkt uit een eerste overlegbijeenkomst, georganiseerd door 'No nukes'.

 

Op zaterdag 29 januari 2011 werd in het kantoor van IKV-Pax Christi een werkgroep No Nukes voorgesteld aan de vertegenwoordigers en activisten van diverse vredesorganisaties, die zich bezig houden met de strijd tegen de nog steeds aanwezige atoombom. Bij de bijeenkomst waren WILPF, het Hiroshimacomité, Pais, Vrouwen voor Vrede, het Haags Vedesplatform, Tribunaal voor de Vrede en Campagne tegen de Wapenhandel vertegenwoordigd, terwijl individuele vrouwen die zich inzetten tegen kernbewapening enthousiast aan het woord waren.

Er werd besproken welke belangrijke momenten er dit jaar konden worden gebruikt om aandacht voor de kernbewapening te geven, hoe men kon samenwerken en hoe men een nieuwe generatie activisten kon bereiken. Dat leidde tot veel nieuwsuitwisseling, deels met anekdotes en belevenissen, deels ook met voorstellen.

Zo maakten we kennis met Wilbert van der Zeyde, die zich in de werkgroep intensief met het onderzoek van de huidige stand van de kernbewapening zal bezig houden. Als het aan de samenwerkende organisaties ligt, krijgen we hem de komende jaren vaker aan het woord. Maar we hoorden ook allerlei berichten en oproepen, die zeker van invloed zullen zijn op de agenda van de werkgroep.

Zo wil het Hiroshimacomité dat er in de dagen rond 5 en 9 augustus niet alleen de gebruikelijke herdenking is in Amsterdam, maar ook in andere steden. Er zijn al herdenkingen in Den Haag en Zutphen, maar de beweging kan zich tot nieuwe initiatieven uitbreiden. Er wordt gezocht naar meer Mayors for Peace in Nederland. In dit verband hoorden wij dat de burgemeester van Hiroshima, Akiba, zijn functie zal neerleggen. Hij is niet meer herkozen omdat hij voor de campagne tegen de atoombom teveel in het buitenland was, en moet plaats maken voor een opvolger die meer van zijn baantje als burgemeester maakt.

In de planning kwamen een aantal actiedata naar voren: de bombspotting op 3 april en de Paasmars in Almelo, die mede in het teken van Tsjernobyl zal staan; de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die ook de zetelverdeling van de Eerste Kamer zal bepalen en vooral dit jaar een landelijk karakter zullen krijgen; een document van de NAVO, de nuclear posure, die aan het eind van het jaar zal verschijnen. Verder krijgt het Proces tegen de Staat hopelijk een vervolg bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg; het Tribunaal voor de Vrede zal in samenwerking met vredesorganisaties in België en Duitsland een klacht indienen over de uitspraak van het Haagse gerechtshof over de rol van de Nederlandse Hoge Raad in dezen.
Deze lijst is niet volledig. Er zullen genoeg gelegenheden zijn waarbij No Nukes of enkele van de daarin samenwerkende organisaties zich gaan roeren.+

Jan Bervoets