Vredesduif met olijftak in snavel.

Kernwapens geldverspilling

5-11-2013 Eind oktober werd tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres het vernieuwingsprogramma voor de B61 tactische kernwapens besproken. Belgische parlementsleden stuurden daarom een brief aan het congres waarin ze de verwijdering van die kernwapens uit België vragen. "De modernisering van de B61 is nutteloze geldverspilling", schrijven ze.

 

nieuwe kernbommen

"Ik beschouw de verdere ontplooiing van de B61 kernwapens als militair nutteloos. De modernisering en verdergezette ontplooiing van de B61 is geldverspilling voor zowel de Amerikaanse als de Belgische luchtmacht. De stationering van de B61 geeft Rusland een excuus om haar eigen tactische kernwapens te blijven ontplooien. Ernstige ontwapeningsstappen maken meer kans om Rusland tot onderhandelen te bewegen dan de verdere stationering van de B61."

 

Dat schrijven Belgische parlementsleden aan Mike Rogers, de voorzitter van het House Armed Services Subcommittee on Strategic Forces. Die commissie in het Huis van Afgevaardigden is bevoegd voor nucleaire strategie en onplooiing. Op 29 oktober stond daar een hoorzitting gepland over het B61 Life Extension Program, het vernieuwingsprogramma voor de B61 tactische kernwapens. Twee vertegenwoordigers van het Pentagon, generaal Kehler van de luchtmacht en een vertegenwoordiger van Sandia National Laboratories, waar de vernieuwingsoperatie wordt uitgevoerd, verdedigen in de hoorzitting de geplande modernisering.

 

Nieuwe kernwapens in Kleine Brogel

 

Volgens de geplande upgrade worden vier versies van de B61 in één nieuw type geconsolideerd, de B61-12. De aanpassingen gaan verder dan een verjongingsoperatie; het resultaat is een nieuw type kernbom, met grotere precisie. Daarvoor wordt de nieuwe B61 voorzien van een geleid staartdeel. Het programma zou ten vroegste in 2017 beginnen, en ten laatste in 2022 afgerond zijn. Dat zou zo'n 10 miljard dollar kosten.

 

Ward Kennes (CD&V, Vlaams Parlement), Freya Piryns, Benoit Hellins (Groen/Ecolo, Senaat), Eva Brems, Wouter Devriendt, Juliette Boulet (Groen/Ecolo, Kamer), Bart Staes (Groen, Europees Parlement), Bert Anciaux (SP-A, Senaat), Karin Temmerman, Ann Vanheste, Rosaline Mouton, Hans Bonte, Dirk Van der Maelen, David Geerts, Caroline Gennez, Peter Vanvelthoven, Meryame Kitir en Bruno Tobback (SP-A, Kamer) ondertekenden de brief.

 

Europees initiatief

 

Uit de Nederlandse en Duitse parlementen kwamen gelijkaardige signalen. Op 10 juli nog bracht Kamerlid Raymond Knops (christen-democraten), een brief naar het Amerikaanse congres om hen te informeren over de wens van de Nederlandse Tweede Kamer om de geplande modernisering niet door te laten gaan. In december 2012 keurde een meerderheid in de Tweede Kamer, op initiatief van CDA, nog een motie goed, waarin ze de regering verzoekt "de verwijdering van tactische kernwapens uit heel Europa als harde doelstelling te formuleren." De motie stelt verder nog dat "de dialoog binnen de NAVO en met Rusland niet of nauwelijks vooruitgang heeft gebracht op het gebied van afbouw van de tactische kernwapens in Europa." De vorige Duitse regering beloofde in haar regeerakkoord nog dat ze zich "zowel binnen de alliantie als tegenover de Amerikaanse bondgenoten, zal inzetten dat de in Duitsland gestationeerde kernwapens teruggetrokken worden."

Bron: www.vredesactie.be