Vredesduif met olijftak in snavel.

Debat over kernwapens

1-10-2015 Op 29 september overhandigde Krista van Velzen namens vredesorganisatie PAX 45.608 handtekeningen aan Tweede Kamerleden van bijna alle partijen. De handtekeningen zaten in een dummy kernbom. De oproep was niet te missen: verbied kernwapens!

 

foto aanbieden handtekeningen

Dankzij de vele handtekeningen komt er binnenkort een debat in de Tweede Kamer over een verbod op kernwapens. Binnen enkele weken besluit de Kamer wanneer dat debat plaatsvindt. Tegen die tijd wordt opnieuw een beroep op de ondertekenaars gedaan. Het zou fantastisch zijn als de zaal straks bomvol mensen zit.

Op het Plein in Den Haag waren vertegenwoordigers van de Kamerfracties van de VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, CDA en Partij van de Dieren aanwezig om de kernbom gevuld met alle ingezamelde handtekeningen te bewonderen. Vrijwel allemaal spraken zij zich positief uit over het burgerinitiatief. "Wij zijn altijd voor een verbod op kernwapens geweest en zullen dit altijd zijn", sprak GroenLinks. De PvdA gaf aan 'de gedachte van een kernwapenvrije wereld zeer te steunen', een uitspraak die in lijn was met die van het CDA: "We moeten streven naar een kernwapenvrije wereld." De SP stelde dat 'een Nederlands verbod op kernwapens een hele goede eerste stap is op weg naar een wereldwijd verbod op kernwapens. In het kader van verbeter de wereld, begin bij jezelf moet Nederland nu de eerste stap zetten.' De partij gaf aan 'hoge verwachtingen te hebben van het debat'.

Brede steun
Vervolgens werd de kernbom met handtekeningen het gebouw van de Tweede Kamer binnengeloosd en kreeg deze een plekje in de werkkamer van VVD-Kamerlid Han ten Broeke, woordvoerder buitenlandse zaken en defensie.
De boodschap is duidelijk: er is brede steun in Nederland voor een verbod op deze massavernietigingswapens. Nu is de politiek aan zet. Dankzij het burgerinitiatief van PAX moet de Tweede Kamer debatteren over een nationaal verbod. Campagneleider Krista van Velzen benadrukte dat de ondertekenaars van het burgerinitiatief niet alleen staan. "Een opiniepeiling van het Rode Kruis laat zien dat 85% van de Nederlandse bevolking van kernwapens af wil. De Tweede Kamer heeft in verschillende moties laten zien de kernwapentaak snel te willen beŽindigen, maar de regering heeft tot nu toe geen concrete uitvoering gegeven aan deze wens. PAX stelt met het burgerinitiatief voor dit te doen door middel van een wetstekst die kernwapens in Nederland verbiedt.
Als de Nederlandse regering een verbod op kernwapens instelt, neemt ze zowel de wens van een meerderheid van de bevolking serieus als het belang dat ze voortdurend zegt te hechten aan nucleaire ontwapening."

Moed
Krista van Velzen wenste de Kamerfracties veel moed toe in het debat over het burgerinitiatief. "Kernwapens hebben verschrikkelijke humanitaire gevolgen. Het is hoog tijd om, na chemische en biologische wapens, clustermunitie en landmijnen, ook deze massavernietigingswapens te verbieden. Inmiddels hebben al 117 van de 195 internationaal erkende staten aangegeven te willen onderhandelen over een wereldwijd verbod. Nu is een uitgelezen moment voor de Nederlandse regering om zich bij deze meerderheid aan te sluiten."
Ook het Nederlandse Rode Kruis en de ASN Bank, die het burgerinitiatief steunen, riepen de Kamerleden hier tijdens de overhandiging toe op.

Download het voorstel aan de Tweede Kamer.

Bron: PAX