Vredesduif met olijftak in snavel.

Kickboksen voor de vrede?

17-7-2009 Vanuit verschillen delen van de vredesbeweging, waaronder Pais en Geweldloze Kracht, is geprotesteerd tegen het opnemen van kickboksen in het programma van de door People Building Peace voor 21 september georganiseerde vredesmanifestatie.

 

De initiatiefnemers roepen zoveel mogelijk mensen en organisaties op bij de Stuurgroep van PBP erop aan te dringen de voor VMBO-scholieren bedoelde workshop kickboksen (een fysiek aanvallende vechttraining) uit het programma te schrappen. Daarvoor in de plaats willen zij een workshop 'Peace: Love Zumba'.

Onderstaand de brief die ze iedereen vragen aan PBP (info@peoplebuildingpeace.nl) te mailen:

Aan: de Stuurgroep van People Building Peace.

Geen Kickboksen op de ‘Internationale Dag van de Vrede’ maar ZUMBA

Met verbazing heb ik vernomen dat door de Stuurgroep van People Building Peace Nederland (PBP) is besloten om in het kader van de activiteiten op de Internationale Dag van de Vrede, 21 sept. a.s., de vechtmethode ‘kickboksen’ te promoten. Centraal in het middagprogramma voor VMBO-scholieren op het Domplein in Utrecht zal kickboks-promotor Lucia Rijker een workshop geven. Ik vernam dat zij enerzijds vanuit het Boeddhisme wil leven en anderzijds op haar (Engelstalige) website, kennelijk met enige trots, haar bijnamen ‘The Most Dangerous Woman in the World’ en ‘The Dutch Destroyer’ heeft vermeld. Volgens de PBP-Stuurgroep is zij een prima ‘rolmodel’ voor de jeugd.

Gezien dit initiatief laat ik de Stuurgroep hierbij weten de actie te ondersteunen van allen die dit een aantasting vinden van de ‘Internationale Dag van de Vrede’ en van de geloofwaardigheid van People Building Peace. Deze op slaan en schoppen gebaseerde vechtwijze, die voorgesteld wordt als een positieve beheersing van agressie, is een misleidend en onjuist signaal naar jongeren. Fysieke kracht en geoefendheid daarin dienen het niet te winnen van gerechtigheid, respectvol met elkaar omgaan en eerbied voor het leven.

Dit temeer omdat ik vernomen heb dat de befaamde Canadese psycholoog Albert Bandura er al in 1973 voor heeft gewaarschuwd dat het uiten van woede op een agressieve wijze de agressieve neigingen versterkt. Sindsdien hebben ruim 400 onderzoeken in diverse landen, waarbij zo’n 50.000 personen betrokken zijn geweest, aangetoond dat de manier waarop men agressie ontlaadt van cruciaal belang is. Zo stelde een van de onderzoekers, professor Brad Bushman, op een symposium over “agressie- en emotie-regulatie bij kinderen en jeugdigen” aan de VU in Amsterdam (27 febr.2007): “Je ‘bevredigd’ en ‘rustiger’ voelen (door agressieve ontlading van agressie) wil nog niet zeggen dat het goed of heilzaam is om het op die manier te uiten. Ook roken, drinken, junkfood en drugs voelt voor velen goed, maar is het dat ook? Het helpt je in ieder geval niet om onder andere van het roken of de drank af te komen; eerder om het te vermeerderen. Zo is het met agressie ook: je moet het ‘loslaten’, niet ‘voeden’. (Tijdschrift Geweldloze Kracht, voorjaar 2007.)

Hierbij doe ik dan ook een dringend beroep op de Stuurgroep van People Building Peace om het kickboksen, dat tot een van de ‘martial arts’ (voorbereidingen tot oorlogsvoering) behoort, uit het programma te schrappen. Van PBP zou immers verwacht mogen worden dat zij een voorloper is van nieuwe benaderingen die ons van geweldsmethoden bevrijden. Dit vooral vanuit het besef dat via slaan en schoppen, in ons land en elders, het meeste geweld plaats-vindt waar velen, van babies tot hoogbejaarden, slachtoffer van zijn. Dit is geen oplossing maar vormt juist het grootste probleem, omdat het de basis legt voor het gebruik van geweld.

Van harte ondersteun ik dan ook het voorstel om de geplande workshop kickboksen te vervangen door een workshop ‘Zumba’. Ongeveer tien jaar geleden werd dit ontwikkeld als succesvolle fitnessmethode. Het verovert op dit moment de wereld onder de slogan: “Peace: love Zumba”. Het is gebaseerd op de Latijns-Amerikaanse salsa en merengue. Zumba staat voor (individueel) ‘bewegen en plezier hebben’ en is voor bijna ieder mogelijk. Het is niet alleen goed voor lichaam en gezondheid maar ontlaadt ook alle spanning en eventuele agressie, en wekt een positieve energie op. (Ter informatie: Sportschool Gold’s Gym in Nieuwegein is in Nederland de officiële vertegenwoordiger van Zumba. In september komt de Amerikaanse danser en choreograaf Alberto ‘Beto’ Perez, die de Zumba bedacht, naar Nieuwegein om een aantal workshops te geven. De Telegraaf, 10 juli 2009.)

Ik vertrouw er op dat u het voorgaande ter harte zult nemen.+

17-7-2009