Vredesduif met olijftak in snavel.

Invloed Gandhi op King

14-2-2009 Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft een resolutie aangenomen ter herdenking van het bezoek dat King 50 jaar geleden bracht aan India. Daarin wordt de grote invloed erkend die het denken van Gandhi had op de geweldloosheid van King.

 

In de resolutie wordt gezegd dat 'De reis naar India een grote invloed had op dr. King en hem geÔnspireerd tot het gebruik van geweldloze methoden in de strijd ter beŽindiging van de apartheid en rassendiscriminatie in de VS'. De resolutie werd op 11 februari aangenomen met 406 stemmen voor, geen tegen en 26 onthoudingen.

Minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton stuurt een delegatie naar India die daar de voornaamste plekken zal bezoeken die herinneren aan Gandhi. John Lewis, die in het Huis de resolutie voorstelde, zal daar deel van uitmaken. Hij wordt wel de moedigste persoon genoemd die de Civil Rights Movement ooit voortbracht.

In 1959 verbleef King een maand in India. Dat bezoek overtuigde hem van de kracht van geweldloze actie. Bij zijn terugkeer zei King: 'De kracht van de denkbeelden van Gandhi is veel groter dan gedacht wordt'. De resolutie bevestigt dat dit ook nu nog waar is.+

Ontleend aan: The Hindu, 12-2-2009