Vredesduif met olijftak in snavel.

Turkse invasie Koerdistan

10-6-2021 Turkije voert sinds eind april een militaire operatie (Klauw-Bliksem) uit in Koerdistan. Beweerd wordt dat hiermee de PKK een slag wordt toegebracht, maar het is vooral de burgerbevolking die onder het geweld lijdt.

 

Christian Peacemaker Teams - Koerdistan doet verslag van de gevolgen van Operatie Klauw-Bliksem van de Turkse Strijdkrachten (TAF) voor de burgerbevolking in de Koerdische Regio van Irak (KRI). Operatie Klauw-Bliksem is een grensoverschrijdende militaire operatie die Turkije op 23 april 2021 is begonnen. Turkije beweert dat de operatie gericht is tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) om het terrorisme in de Koerdische regio uit te schakelen. Voor de operatie heeft Turkije parachutisten ingezet over de grens tussen Turkije en Irak om militaire bases op te zetten in de Koerdische regio, onder dekking van lucht- en artilleriebombardementen. Terwijl deze bases werden gebouwd, rukte het leger verder op de Koerdische regio in om - zoals Turkije het noemt - een veiligheidszone in te stellen die zich uitstrekt langs de grens tussen Turkije en Irak. Turkije mag dan controle hebben gekregen over grondgebied van de Koerdische regio, de gevechten tussen het Turkse leger en de PKK in de regio zijn verhevigd. Turkije heeft daarop in de regio bombardementen uitgevoerd die gericht zijn tegen de PKK; veel van de Turkse lucht- en artillerieaanvallen zijn, volgens Christian Peacemaker Teams (CPT), echter rechtstreeks gericht tegen burgers.

Turkije beweert dat de operatie Klauw-Bliksem gericht is tegen de PKK, maar in werkelijkheid worden de burgers die in de grensgebieden wonen het zwaarst getroffen door de Turkse bombardementen. Deze bombardementen hebben verwoestingen aangericht in de regio waar honderden gezinnen wonen. Duizenden dunams land (1 dunam = 0,1 ha) en ongeveer 1.300 bijenkorven zijn vernietigd, stuk voor stuk essentiŽle bestaansmiddelen voor de gezinnen. De Turkse bombardementen bedreigen niet alleen de bestaansmiddelen van de gezinnen, maar ook hun leven. Tot nu toe zijn vier burgers gewond geraakt door de Turkse bombardementen en meer dan 1.500 burgers uit 22 dorpen zijn op de vlucht geslagen om aan de Turkse aanvallen te ontkomen. CPT vreest dat deze gezinnen misschien nooit meer naar hun huizen zullen kunnen terugkeren, omdat Turkije in de buurt militaire bases heeft gebouwd, uitgerust met artillerie, die nu het leven van burgers bedreigen.

Gezinnen die in de grensgebieden van de Koerdische regio wonen, mogen niet in een positie worden gebracht doelwit te zijn in het conflict tussen Turkije en de PKK. Om de veiligheid van de burgers te waarborgen, moet Turkije zijn militaire operaties die gericht zijn tegen burgers in de Koerdische regio van Irak onmiddellijk stopzetten. Alleen dan zullen gezinnen naar hun eigen landerijen kunnen terugkeren.

Christian Peacemaker Teams - Nederland