Vredesduif met olijftak in snavel.

Koreaanse dienstweigeraar

13-6-2017 Op de afgelopen zaterdag gehouden Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging, heeft de Zuid-Koreaans dienstweigeraar Seungchul Shin een toespraak gehouden. Daarin vertelde hij wat hem bewogen heeft om dienst te weigeren en in Nederland asiel te vragen. Aangezien dat asiel hem geweigerd is, besloten de aanwezigen spontaan een steunverklaring voor hem op te stellen.

 

Tekst van de steunverklaring:

Steunverklaring vanuit de Nederlandse Vredesbeweging voor de asielaanvraag van Seungchul Shin

Wij zijn ervaren mensen uit de vredesbeweging, velen van ons zelf dienstweigeraars, en kunnen uit onze achtergrond goed oordelen over gewetensbezwaren.

Wij weten allen dat de straf voor dienstweigering in Korea onevenredig zwaar is vergeleken met Westerse maatstaven.

De rechter formuleerde dat de gedachten van Seungchul Shin 'onuitgekristalliseerd' op papier waren gezet. Wij zijn van mening dat je niet van een 23-jarige Koreaanse dienstweigeraar kunt verwachten dat zijn gedachten uitgekristalliseerd zijn. Behalve zijn jonge leeftijd, bevindt hij zich bovendien in een lastige situatie als vluchteling in Nederland in buitengewone omstandigheden en op gronden die in zijn land van herkomst een minder lange en gearticuleerde geschiedenis hebben dan bij ons in het Westen.

Op grond van onze gesprekken met Seungchul Shin zijn wij tot de conclusie gekomen dat de gronden waarop hij asiel heeft aangevraagd, te weten gewetensbezwaren tegen vervulling van de militaire dienstplicht, wel degelijk oprecht zijn!

Als vredesbeweging hebben wij een traditie om diensweigeraars waar ook ter wereld te ondersteunen omdat dienstweigering een geweldloos middel bij uitstek is om oorlogen te voorkomen of te beŽindigen. Met name in Korea is de situatie nijpend.

Wij doen daarom een dringend beroep op de rechter vanuit een breder perspectief op internationaal humanitair recht om Seungchul Shin zijn asielverzoek te honoreren.

Eerder bericht hierover

13-6-2017