Vredesduif met olijftak in snavel.

Geen uitbreiding Kunduz-missie

13-2-2012 Het Afghanistan Initiatief binnen GroenLinks kijkt met gemengde gevoelens terug op de Kunduz-discussie op het GroenLinks congres van 11 februari. Wel stap in goede richting maar kritisch volgen blijft nodig.

 

Haar motie om een Koersverandering inzake Afghanistan (intrekking van de steun aan de Kunduz-missie en volledige inzet op een politieke oplossing) haalde het weliswaar niet, maar het congres nam met overweldigende meerderheden een motie aan om de huidige missie in ieder geval niet uit te breiden en een andere motie om als fractie het initiatief te nemen voor een politieke oplossing.

Ondanks het feit dat uit peilingen eerder deze week bleek dat tweederde van de kiezers en leden van GroenLinks voor onmiddellijke stopzetting van de steun aan deze missie was, stemde het congres precies in de omgekeerde verhouding. Het Afghanistan Initiatief wijt dit aan het feit dat in de pleidooien tegen de moties vooral angst werd gezaaid voor het uiteenvallen van de partij en het ondergraven van de positie van de Tweede Kamerfractie terwijl nauwelijks werd ingegaan op de aangevoerde argumenten over de verslechterende omstandigheden waaronder de missie plaatsvindt en het feit dat van de beloftes die de Tweede Kamerfractie een jaar geleden aan het congres heeft gedaan inzake communicatie met de achterban, het kritisch volgen van de missie en het nemen van initiatieven voor een politieke oplossing niets terecht is gekomen.

Wel beloofde Mariko Peters in haar antwoord dat ze meer wil investeren in de communicatie met de achterban. Als daar ook bij hoort dat de fractie nu wel kennis wil nemen van de door het Afghanistan Initiatief verzamelde informatie over de situatie in Kunduz čn de door het Afghanistan Initiatief voorgestelde initiatieven voor een politieke oplossing, dan beschouwt het Afghanistan Initiatief de uitkomsten van het congres toch als een eerste stap in de goede richting. Ook het feit dat de Tweede Kamer fractie, net als de overgrote meerderheid van het congres, kennelijk heeft ingezien dat een uitbreiding van de missie absoluut geen begaanbare weg is en dat de hierdoor vrijvallende gelden naar in Afghanistan werkzame NGO's moet worden gesluisd, wordt als stap in de goede richting gezien.

Dit alles neemt niet weg dat het Afghanistan Initiatief zich grote zorgen blijft maken over de gevolgen voor de missie van de door de Amerikanen nagestreefde exit-strategie waarbij alleen over terugtrekking wordt gesproken en waarbij het gevaar levensgroot aanwezig is dat de Taliban vervolgens de macht overneemt waardoor de door "ons" opgeleide agenten niet aan hun voorziene civiele taken zullen toekomen.

Als Afghanistan Initiatief zullen we de ontwikkelingen kritisch-constructief blijven volgen en hopen op een beter debat en tweerichtingsverkeer met de fractie.+

13-2-2012