Vredesduif met olijftak in snavel.

Politieke oplossing voor LibiŽ

23-3-2011 Links toont zich verdeeld in het debat over een no-flyzone boven LibiŽ. Een niet-militaire aanpak is echter nooit ernstig genomen. Het portretteren van oorlog als een humanitaire interventie is een contradictio in terminis.

 

In het Belgische De Wereld Morgen verscheen een uitgebreid artikel van Ludo De Brabander, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de mogelijkheden die er waren en ook nu nog zijn om het conflict in LibiŽ op vreedzame wijze op te lossen.

U kunt het artikel lezen op: www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/22/libi-en-de-sabotage-van-een-politieke-oplossing. Het artikel heeft tot een levendige discussie geleid die u daar ook kunt lezen en waaraan u ook zelf kunt deelnemen.+

23-3-2011