Vredesduif met olijftak in snavel.

Luchtmachtdagen in Vredesweek

14-9-2010 In een brief aan de minister van Defensie heeft het bestuur van de vereniging Kerk en Vrede haar verbijstering uitgesproken over het besluit om de Luchtmachtdagen in 2011 tijdens het eerste weekend van de jaarlijkse Vredesweek te organiseren.

 

Kerk en Vrede wijst erop dat al meer dan veertig jaar binnen de kerken en de bredere vredesbeweging in de laatste week van september wordt stilgestaan bij de Bijbelse boodschap van vrede en gerechtigheid en de implicaties daarvan voor kerk en samenleving. Daar komt bij dat de VN in 2001 de datum '21 september' heeft uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede. Ook in Nederland wordt in toenemende mate invulling gegeven aan deze dag. Niet alleen door kerken en vredesorganisaties, maar ook door bijvoorbeeld scholen en gemeentehuizen die op die dag de bekende regenboogkleurige Vredesvlag hijsen.

De eenzijdige, grootschalige, meerdaagse promotie-activiteit van de Luchtmacht met een vliegshow en het tentoonstellen van verschillende gevechtsvliegtuigen, -helikopters en geleide wapens verhoudt zich op geen enkele manier met de bezinning op vrede en gerechtigheid die tijdens de Vredesweek centraal staat. Over die eenzijdigheid van de Luchtmacht-, Landmacht- en Marine-dagen heeft Kerk en Vrede aan de vooravond van de Veteranendag dit jaar reeds een opinie-artikel in Trouw geschreven dat bij de brief aan de minister is gevoegd.

Kerk en Vrede verzoekt de minister dan ook met klem om op het genomen besluit terug te komen.
'Het liefst zouden we vanzelfsprekend zien dat de luchtmachtdagen überhaupt niet meer zouden plaatsvinden. Niet alleen omdat zij door een eenzijdig karakter een
verkeerd signaal afgeven, maar ook omdat ze voor een promotie-activiteit een wel heel erg grote aanslag op de schatkist en het milieu vormen. Maar mocht u willen volharden in deze activiteit, dan zou u toch tenminste rekening kunnen houden met gevoelens en overtuiging van al die honderdduizenden die al dan niet in kerkelijk verband bij de landelijke Vredesweek betrokken zijn', aldus Kerk en Vrede.

Volledige tekst brief: www.kerkenvrede.nl/Luchtmachtdagen 2011.pdf+

Bron: Kerk en Vrede, 10-9-2010