Vredesduif met olijftak in snavel.

Protest bij Luchtmachtdagen

12-9-2011 De vereniging Kerk en Vrede roept op tot een protestactie bij de Luchtmachtdagen die op 16 en 17 september 2011 op de vliegbasis Leeuwarden gehouden zullen worden.

 

Op vrijdag 16 september zullen bezoekers van 11 tot 14 uur langs de Poptawei met vredesvlaggen, spandoeken en flyers gewezen worden op het feit: Vrede komt niet uit de lucht vallen.

Toen precies een jaar geleden jaar bekend werd gemaakt dat de Luchtmachtdagen in 2011 in het eerste weekend van de jaarlijkse vredesweek zouden vallen, schreef het bestuur van Kerk en Vrede de minister van Defensie hierover verbijsterd te zijn. Al meer dan veertig jaar wordt binnen de kerken en de bredere vredesbeweging in de laatste week van september stilgestaan bij de noties van vrede en geweldloosheid. Een eenzijdige, grootschalige, meerdaagse promotie-activiteit van de Luchtmacht met een vliegshow en het tentoonstellen van verschillende gevechtsvliegtuigen, -helikopters en geleide wapens verhoudt zich op geen enkele manier met de vrede en geweldloosheid die tijdens de Vredesweek centraal staat.

Met de leus "De toekomst hangt in de lucht" wordt tijdens de komende Luchtmachtdagen ten onrechte gesuggereerd dat gevechtsvliegtuigen vrede zouden kunnen brengen. De luchtmacht kan een bijdrage leveren aan het ten val brengen van regiems als die van Kadhafi in LibiŽ, de Taliban in Afghanistan en Saddam Hoessein in Irak. Maar van vrede in die landen is geen sprake. Integendeel: een vreedzame toekomst hangt daar nog steeds in de lucht.

Vrede wordt niet gezaaid door gevechtsvliegtuigen. Zij zaaien dood en verderf, ook al kan dat uiteindelijk tot de val van een regiem leiden. De burgerslachtoffers worden "bijkomstige schade" of collateral damage genoemd. Uit onze eigen geschiedenis kennen we de bombardementen op Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en ook Leeuwarden. De enige keer dat de Nederlandse bevolking hoopvol naar boven keek was toen vliegtuigen voedseldroppings uitvoerden. Oorlogshandelingen leiden tot trauma's onder burgers, vluchtelingen en ook onder militairen. Ook dat wordt als "bijkomstige schade" afgedaan.

De huidige situatie in LibiŽ, Irak of Afghanistan maakt duidelijk dat bombardementsvluchten niet tot vrede leiden. Daar zijn andere maatregelen voor nodig: diplomatie en ondersteuning bij economische en sociale ontwikkeling. Maatregelen die ook en beter ingezet kunnen worden zonder gewapende strijd. Dat zijn bijvoorbeeld de lessen van geweldloze bewegingen als die Gandhi, Martin Luther King, de Val van de Muur in 1989 en die van de opstanden in TunesiŽ en Egypte eerder dit jaar.

Op zaterdag 17 september toont Peace Brigades International in Utrecht de resultaten van haar geweldloze vredeswerk in diverse conflictgebieden. De bezoekers van de Luchtmachtdagen wordt opgeroepen ook eens daadwerkelijk vredeswerk te bekijken: www.peacebrigades.nl+

Persbericht Kerk en Vrede, 9-9-2011