Vredesduif met olijftak in snavel.

Steun Maikel Nabil Sanad (2)

25-8-2011 Dinsdag j.l. 23 augustus is de Egyptische pacifist Maikel Nabil Sanad in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn gevangenschap.en het niet in behandeling nemen van zijn hoger beroep.

 

Dit is een grove schending van de internationale mensenrechten en daarom heeft de WRI opnieuw opgeroepen tot protest om vrijlating te bereiken: In zijn blogs heeft Maikel gebruik gemaakt van zijn vrijheid tot meningsuiting. Op 21 juli 2011 heeft de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties een nieuw General Comment 34 over vrijheid van meningsuiting aangenomen: "Staten behoren kritiek op instituties, leger of regering niet te verhinderen." De veroordeling van Maikel is daarmee in strijd.

Terwijl momenteel alle ogen op Syrie en Libie gericht zijn, dreigt Egypte aan de aandacht te ontsnappen. De protesten die daar tot een machtswisseling hebben geleid lijken verstomd en onderdrukt te zijn. De militairen die leken de kant van de oppositie gekozen te hebben, zijn weer terug in het zadel en proberen de critici monddood te maken. Het is van groot belang dat niet te laten gebeuren.

Zie verder:
wri-irg.org/node/12484 en www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf+

Bron: WRI 24-8-2011