Vredesduif met olijftak in snavel.

Manifest voor Verdraagzaamheid

11-10-2010 Door het Interreligieus Beraad is een Manifest voor Verdraagzaamheid opgesteld. Het zal als petitie aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het manifest kan ondertekend worden op www.manifestvoorverdraagzaamheid.nl. Veel mensen uit de vredesbeweging hebben al getekend.

 

Tekst van het manifest:

De manier waarop te veel mensen met en over anderen communiceren maakt meer kapot dan u lief is.

De ondertekenaars van dit Manifest zijn bezorgd over de toenemende onverdraagzaamheid in onze samenleving. Helaas werken de media en het politieke debat een sfeer van onverdraagzaamheid in de hand door andersdenkenden stelselmatig als gevaarlijk weg te zetten. Het lijkt alsof politici en journalisten zich niet altijd voldoende afvragen wat de ander werkelijk beweegt. Daardoor wordt vaak een eendimensionaal beeld van de samenleving geschetst. Het is tijd voor een mentaliteitsomslag. Wij wijzen in dat verband ook naar het internationale initiatief, het Handvest voor Compassie, bedoelt om de wereld humaner en vreedzamer te maken.

Van politici mag worden verwacht dat zij willen weten wat de ander werkelijk beweegt. Van de media mag worden verwacht dat zij een compleet en evenwichtig beeld van de samenleving schetsen.

De boodschap van alle religies en levensbeschouwingen, zoals ook humanistische overtuigingen, is in de kern gebaseerd op naastenliefde. Maar wie wil pleiten voor verdraagzaamheid, moet ook onomwonden toegeven dat religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen door mensen omgezet kunnen worden in kwaad. Vooral via de media komen dagelijks beelden van religieus geweld op ons af. Ernstig geweld wordt echter niet voorkomen door uitsluiting van andersdenkenden, maar door een sfeer van acceptatie en verdraagzaamheid.

Religies en levensbeschouwingen dragen bij aan het verbinden van mensen in gemeenschappen vanuit een gezamenlijke overtuiging. De mensen die dit Manifest ondertekenen delen de betrokkenheid met medeburgers en hun naasten. Ze herkennen elkaar in het streven naar een harmonieuze en vreedzame samenleving met de ruimte om je als mens vrijuit te kunnen ontplooien. Vanuit het besef hoezeer zingeving in de vorm van religie en levensbeschouwing voor veel mensen richting geeft aan hun functioneren in de samenleving, is respect en tolerantie voor de verschillende overtuigingen van mensen nodig. Daarom is het noodzakelijk om bruggen te slaan tussen levensbeschouwingen en religies onderling. Deze bruggen komen tot stand in de relaties tussen mensen, organisaties en gemeenschappen. Wij willen bijdragen aan een klimaat waarin geen mens uit de boot valt.

Wij verzoeken daarom het volgende kabinet de noodzakelijke ruimte hiervoor maatschappelijk en cultureel te bewaken en bevorderen. Vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging zijn per slot van rekening in de Nederlandse grondwet verankerd. De vrijheid voor iedereen om je overtuigingen, je geloof, binnen de kaders van de wet in de praktijk te mogen brengen is één van de belangrijkste verworvenheden die de democratische rechtsstaat waarborgt. Wij vragen om verdraagzaamheid ten opzichte van alle religies en levensovertuigingen die de Nederlandse rechtsstaat toelaat.

Het is ook aan politieke partijen om het maatschappelijk klimaat hiervoor te vormen. De politieke partijen worden daarom opgeroepen om zich in deze campagne en in de nieuwe regering onomwonden uit te spreken voor respect en verdraagzaamheid.+

11-10-2010