Vredesduif met olijftak in snavel.

Bradley Manning Steuncomité

8-3-2012 Uit bezorgdheid over de behandeling en berechting van Bradley Manning is op 1 maart het Nederlands/Belgische Bradley Manning Steuncomité opgericht. Er is een website waarop u steun kunt betuigen aan deze van het lekken van geheimen beschuldigde soldaat.

 

In navolging van soortgelijke initiatieven in de VS. Groot- Brittannië en Duitsland wil het Bradley Manning Steuncomité in Nederland en België aandacht vragen voor de gang van zaken rond Manning, omdat zij de kans op een eerlijke berechting klein acht en vreest dat Mannings vervolging vooral is bedoeld om de aandacht van de via WikiLeaks onthulde Amerikaanse oorlogsmisdaden af te leiden en potentiële klokkenluiders af te schrikken. Dit wringt te meer sinds de militaire autoriteiten in de VS bekend hebben gemaakt dat zij het onderzoek naar de helikopteraanval van juli 2007 - bekend geworden door de video Collateral Murder - niet wensen te heropenen, zodat de daders van deze dodelijke aanslag op onschuldige burgers buiten schot blijven, terwijl Bradley Manning, die de video aan WikiLeaks zou hebben  doorgegeven, zich moet verdedigen tegen aanklachten waar de doodstraf voor kan worden opgelegd.

 

De Amerikaanse soldaat Bradley Manning (1987) werd op 26 mei 2010 in Irak gearresteerd in verband met de naar WikiLeaks gelekte video. Hij was in Irak belast met werkzaamheden als inlichtingenanalist. Behalve voor het doorspelen van de videobeelden is Manning aangeklaagd voor het lekken van een enorme hoeveelheid als geheim geclassificeerde documenten. De militaire aanklagers leggen hem bovendien hulp aan de vijand ten laste.

 

Weigering onderzoek

Manning heeft van juli 2010 tot april 2011 in volstrekte afzondering gezeten in een militaire gevangenis in Virginia. Toen de speciale VN- gezant voor marteling Juan Mendez hem daar wilde bezoeken om zijn detentie-omstandigheden te onderzoeken, werd hem een gesprek onder vier ogen met Manning geweigerd. Tot op heden heeft Mendez geen toestemming voor onderzoek gekregen, hoewel gegevens over de behandeling van Manning in detentie uiteraard relevant zijn voor zijn berechting. Hiermee schendt de Amerikaanse overheid niet alleen Mendez' VN-mandaat, maar laadt zij ook de verdenking op zich, onwelgevallige feiten voor de wereld verborgen te willen houden.

 

Volgens rapportage van Amnesty en advocaten van Manning heeft hij maandenlang tot 23 uur per etmaal in eenzame opsluiting gezeten en heeft hij een aantal weken gedwongen ongekleed in zijn cel moeten zitten, na een opmerking dat hij best een kledingstuk zou kunnen gebruiken om zich op te hangen. Verder bleef de klok rond licht op zijn cel branden en moest hij iedere vijf minuten antwoorden op vragen van bewakers of hij nog leefde. Dit kan feitelijk worden aangemerkt als een vorm van marteling, gericht op het breken van de verdachte. Mocht aanwending van deze praktijken inderdaad worden vastgesteld, dan kan dat gevolgen hebben voor niet alleen de rechtszaak maar ook voor de strafmaat.

 

Vertragingstactiek

Het proces tegen Manning, na bijna twee jaar voorarrest, laat intussen op zich wachten. De verdediging wil dat het in mei plaatsvindt, terwijl justitie ervoor pleit om pas in augustus te beginnen. Dit wekt de schijn van bewuste vertraging, waardoor de uitspraak mogelijk over de presidentsverkiezingen kan worden getild. Obama heeft in deze immers boter op zijn hoofd. Eerder heeft hij verklaard, dat klokkenluiders de democratie versterken en dat hun positie juridisch versterkt zou moeten worden. Sinds zijn aantreden zijn echter meer klokkenluiders dan ooit geconfronteerd met rechtszaken. Enkele van hen zijn intussen ook daadwerkelijk veroordeeld.

 

Voorafgaand aan de eerste zitting van de krijgsraad tegen Manning staan enkele procedurele zittingen gepland. Tijdens de eerste van deze zittingen van het proces in Fort Meade bij Washington  werden de 22 beschuldigingen tegen Maning voorgelezen. Dit was formeel een gelegenheid waarbij de beklaagde kenbaar kon maken of hij zich al dan niet schuldig achtte aan de aanklacht. Manning koos er voor om dit op dit moment nog niet te doen. Dit gold ook voor de vraag of hij berecht wilde worden door een militaire jury of door een rechter. De vraag naar het pleidooi voor schuldig of onschuldig hoeft pas te worden beantwoord bij het begin van het eigenlijke proces.

 

Het Steuncomité heeft een oprichtingsverklaring opgesteld waar enkele Nederlandse en Belgische parlementsleden en een lid van het Europese parlement zich bij hebben aangesloten. Daarnaast hebben rechtsgeleerden, journalisten en onderzoekers met de verklaring ingestemd. Het comité heeft een blog geopend met daarop de oprichtingsverklaring, berichtgeving, nieuws en debat over de zaak Manning. Belangstellenden kunnen er ook de verklaring ondertekenen om hun steun te betuigen.

 

Meer info en steunbetuigingen: bradleymanningmoetvrij.blogspot.com

8-3-2012