Vredesduif met olijftak in snavel.

Troepen in Afghanistan

13-1-2010 Op de website www.mcmilitary.org is een nieuw project gestart dat beoogt een beeld te geven van met name de Europese de inzet van troepen in Afghanistan. Ook zal worden geprobeerd een overzicht te geven van het politieke debat op dit punt.

 

Het project geeft invulling aan het besluit van het Afghanistan-netwerk om de Europese betrokkenheid bij de uitbreiding van de oorlog in Afghanistan te inventariseren. De website bevat al flink wat informatie maar is nog lang niet compleet. Daarom wordt op iedereen een beroep gedaan om een bijdrage te leveren.

McMilitary is een initiatief van het Belgische Vredesactie, War Resisters International en andere Europese vredesorganisaties. De website bestaat al wat langer en er is ook informatie op te vinden over andere militaire zaken, zoals plaatsen waar kernwapens liggen, bases en oefeningen.

De website maakt deel uit van het Europa voor Vrede project en wordt gesteund vanuit het Grundtvig-programma van de Europese Unie.+

13-1-2010